Últimas Actualizaciones del Evento

DISLEXIAREN EGUNA / DÍA DE LA DISLEXIA

Posted on Actualizado enn

DISLEXIAREN NAZIOARTEKO EGUNA / DÍA INTERNACIONAL DE LA DISLEXIA

Dislexiaren Nazioarteko Eguna dela-eta Nazio Batuetan antolatutako ekitaldia

2008. urteaz geroztik, #UnidosPorLaDislexia kanpaina lanean ari da dislexia nazioartean ezagutarazteko eta Nazio Batuek urriaren 8a Dislexiaren Munduko Eguna izendatzeko. Horregatik guztiagatik gonbidatzen zaituztegu Dislexiaren Nazioarteko Eguna dela-eta urriaren 11n, 15:00etan, New Yorkeko Nazio Batuen egoitzan izango den ekitaldian parte hartzera. Ekitaldia online ere jarraitu ahal izango da.
Ekitaldian parte hartzeko, ezinbestekoa da webgune honetan erregistratzea: https://www.disfam.org/un/

Dislexia Euskadi Elkartearen aldetik, bi ekitaldi izango ditugu eguna ospatzeko. San Mames (Bilbo) estadioa argiztatuko da dislexia eta ikasteko beste zailtasun espezifiko batzuk dituzten pertsonen taldea ikusarazteko. Dislexia Euskadi Elkartea bertan egongo da 20:00etatik 20:30era, zabalgune nagusian. Gasteizen, egun horretan Salburua Gizarte Etxean emango den prestakuntza aprobetxatuz, ikastaroaren amaieran (13:30) elkartuko gara parte hartzaileak eta nahi duten bazkide guztiak argazki bat egiteko.
Bazkide guztiak eta lagundu nahi diguzuen guztiok animatu nahi zaituztegu gurekin elkartzera eta tarte hori partekatzera, agerian utziz asko garela kolektibo hori osatzen dugun pertsonak.

Evento en las Naciones Unidas con motivo del Día Internacional de la Dislexia

Desde el año 2008, la campaña #UnidosPorLaDislexia trabaja para dar a conocer la dislexia a nivel Internacional y con el objetivo de que las Naciones Unidas declare el 8 de octubre como día Mundial de la Dislexia. Es por todo ello que os invitamos a participar del Evento con motivo del Día Internacional de la Dislexia que se celebra en la Sede de las Naciones Unidas de Nueva York el próximo 11 de octubre a las 3pm. El evento también se podrá seguir online. Para asistir al evento es imprescindible registrarse en la web: https://un.disfam.org

Desde la Asociación Dislexia Euskadi, celebraremos este día con dos eventos. Se realizará el alumbrado del  Estadío de San Mamés , (Bilbao), visibilizando de éste modo al colectivo de personas con Dislexia y otras DEA. Desde Dislexia Euskadi Elkartea, estaremos presentes de 20:00 a 20:30h en la explanada principal. En Vitoria-Gasteiz aprovechando la formación que se impartirá ese día en el Centro Cívico Salburua, al finalizar la misma (13:30) nos juntaremos los y las participantes y los socios y socias que se animen para hacer una foto. Os animamos a todos los socios y socias y a todas las personas que nos queráis acompañar a encontrarnos y compartir ese rato , poniendo  de manifiesto que somos muchas las personas  que conformamos este  colectivo.

Beste ekitaldi aipagarri batzuk / Otros eventos destacados

PRESTAKUNTZA-SAIOA/GASTEIZ/SESIÓN FORMATIVA

Posted on Actualizado enn

DISLEXIARI BURUZ JAKIN BEHAR DUZUN GUZTIA, NORI GALDETU EZ DAKIZUN HORI

TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE DISLEXIA Y NO SABES A QUIEN PREGUNTAR

Antolatzailea: Dislexia Euskadi Elkartea

Komunikatzaileak:

– Isabel Molina Zelaia : lehendakaria

– Jule Abad Aspiazu: zuzendaria

Eguna: urriaren 8a, larunbata.

Ordutegia: 10:30-13:30

Tokia: Salburua Gizarte Etxea (3. aretoa) Bratislava hiribidea, 2 GASTEIZ

Prezioa:

– Orokorra: 15€

– Dislexia Euskadi Elkarteko bazkideak. Sarrera doan.

– Euskadiko Logopeden Elkargoko bazkideak:10 €

Edukiak:

– Zer da dislexia?. Seinale orokorrak eta espezifikoak.

– Esku-hartze motak: eskola-eremua, kabinete pribatua.

–  Ebaluazio psikopedagogikoaren eta diagnostiko klinikoaren arteko aldeak

– Eskolako ebaluazioa edo diagnostikoa izan ondoren, zer egin behar dut?

– Familiaren zeregina: nola lagundu dezakegun eta zenbat eska dezakegun

– Eskolako, osasuneko eta gizarte-zerbitzuetako profesionalen zeregina

Izen-ematea / Inscripción:

Sakatu/Pincha hemen

QR kodea eskaneatu /Escanea el código QR

e-mail:info@dislexiaeuskadi.com

Organiza: Asociación Dislexia Euskadi Elkartea

Comunicadoras:

– Isabel Molina Zelaia : presidenta

– Jule Abad Aspiazu: directora

Día: 8 de octubre, sabado.

Importe:

– General: 15€

– Asociados de Dislexia Euskadi Elkartea. Entrada Libre.

– Profesionales Colegiados en el Colegio de logopedas del País Vasco:10 €

Contenidos:

– Que es la dislexia. Señales generales y específicas

– Tipos de intervención: ámbito escolar, gabinete privado

–  Diferencias entre  evaluación   psicopedagógica y  diagnóstico clínico

– Una vez tengo la evaluación escolar o el diagnóstico, ¿qué debo hacer?

– El papel de la familia: Cómo podemos  ayudar  y cuánto podemos exigir

– Papel de los profesionales escolares, de la salud y de los servicios sociales

LIBURU INTERESGARRIAK / LIBROS DE INTERES

Posted on

Dislexia duten ikasleentzako hamahiru liburu: adore falta gainditzeko biblioterapia.

Trece libros para estudiantes con dislexia: biblioterapia para vencer el desánimo.

Kontraesana dirudien arren, irakurketa haurrei laguntzeko modu bat izan daiteke.

Dislexia kasuetan esku-hartze terapeutikoa entzumen-diskriminazioa, kontzientzia fonologikoa eta irakurmena sendotzeko ariketetan oinarritzen da.

Hala ere, bada dimentsio psikoafektibo bat ere, askotan nahasmendu hori duen pertsonarengan eragiten duena: konfiantzarik eza, gogorik eza, frustrazioa, antsietatea edo autoestimu txikia. Dislexia duten haurrei zaila egiten zaie ulertzea zergatik diren hutsalak haien ahaleginak eta zergatik ez duten aurrera egiten ikaskideen erritmoan.

Haur eta gazteentzako lanen ozeano itzelean, arazo hori jorratzen duten batzuk aurkitzen ditugu, bai gaiaren aldetik, bai pertsonaiaren baten presentziaren aldetik. Hona hemen horietako batzuk:

Aunque parezca una contradicción, la lectura puede constituir una forma de ayudar a niños con

La intervención terapéutica en casos de dislexia se basa habitualmente en ejercicios para afianzar la discriminación auditiva, la conciencia fonológica y la comprensión lectora.

Sin embargo, existe también una dimensión psicoafectiva que, con frecuencia, incide en la persona que sufre este trastorno: la falta de confianza, el desánimo, la frustración, la ansiedad o la baja autoestima. A los niños con dislexia les cuesta entender por qué sus esfuerzos son vanos y no progresan al ritmo de sus compañeros.

En el inmenso océano de obras infantiles y juveniles encontramos algunas que, bien por su temática, bien por la presencia de algún personaje, tratan este problema. He aquí algunos de ellos:

 1. La máquina de escribir (Tom McLaughlin, Coco Books).
 2. El león que no sabía escribir (Martin Baltscheit, Lóguez Ediciones).
 3. La clave del Príncipe Sol (Juan González Caballero, Pábilo Editorial).
 4. La saga fantástica de Percy Jackson y los Dioses del Olimporen saga fantastikoa (Rick Riordan, Salamandra).
 5. La verdad según Mason Buttle (Leslie Connor, editorial Anaya).
 6. El club de los raros (Jordi Sierra i Fabra, SM).
 7. Como pez en el árbol (Linda Mullaly Hunt, Nube de Tinta).
 8.  Mriaa Marai Maria (Clara Granara, editorial Quipu).
 9.  Una palabra olvidada (María Pineda).
 10. Quiero ser la que seré (Silvia Molina, Punto de Encuentro).
 11. Las tres caras de la luna (Sally Gardner, Nube de Tinta).
 12. Pedro y el reto del mapa (Tracy Packiam Alloway, SM).
 13. Noah y Dix (Carlos Llecha Jofre, Disset Edició).

INFORMAZIO GEHIAGO / MÁS INFORMACIÓN

LANKIDETZA HITZARMENA / CONVENIO DE COLABORACIÓN

Posted on Actualizado enn

UBinding Proiektua – Bartzelonako Unibertsitatea

Proyecto UBinding – Universidad de Barcelona

Ubilding Bartzelonako Unibertsitatearen ikerketa proiektu bat da (Irabazi asmorik gabeko Josep Finestres Fundazioa); haren helburua da irakurtzeko trebetasunak eskuratzeko eta hobetzeko baliabideak garatzea. Irakurtzeko zailtasunak dituzten pertsonei bideratuta dago eta bereziki haurrentzat diseinatuta.

UBinding metodologiak arreta berezia eskaintzen die ikasteko zailtasunak dituzten haurrei, batez ere irakurketaren kasuan (dislexia eta ulertzeko zailtasunak).

Antzeko beste programa batzuekiko alde nagusia da ebidentzia zientifikoa dutela haien baliabideek eta horrek bermea ematen die.  2019an beren ikerketa argitaratu zuten Elsevier aldizkari zientifikoan; Logopedia, Foniatria eta Audiologiari buruzko aldizkaria da eta esteka honetan eskura daiteke:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0214460319300531

Hiru arlo nagusitan lan egiten dute: irakaskuntzan (doktoregoa, gradua eta graduondokoa; graduondokoa irakurtzeko zailtasunak atzemateari buruzkoa da), ikerketan eta laguntzan (klinikoa, eskola eta zentroak).

UBinding es un proyecto de investigación de la Universidad de Barcelona (Fundació Josep Finestres, fundación sin ánimo de lucro), cuyo objetivo es desarrollar herramientas para la adquisición y la mejora de las habilidades lectoras. Se trata de una intervención enfocada apersonas con dificultades lectoras y especialmente diseñada para niños/as.

La metodología UBinding dedica una especial atención a los niños que tienen dificultades de aprendizaje, sobre todo en el caso de la lectura (dislexia y dificultades de comprensión).

lLa diferencia principal con otros programas similares es que cuentan con evidencia científica que les avala y en 2019 publicaron su estudio en la revista científica Elsevier, Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología (adjunto el artículo en este mail; también es accesible desde este enlace:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0214460319300531).

Trabajan en tres áreas principales: Área de Docencia (doctorado, grado y postgrado –el postgrado es en detección de dificultades de lectura-), Área de Investigación y Área de Asistencia (clínica, escuela y centros).

INFORMAZIO GEHIAGO / MÁS INFORMACIÓN

PRESTAKUNTZA EHU / FORMACIÓN UPV

Posted on Actualizado enn

«Ikasteko Zailtasun Espezifikoen eta AGNH(TDAH)ren detekzio eta esku-hartze goiztiarra»

Ekainaren 29 eta 30ean eta uztailaren 1ean.

Elbira Zipitria zentroan (Donostia)

Udako ikastaro honetan, Hezkuntza Sailak dokumento hau aurkeztuko du:

«Ikasteko Zailtasun Espezifikoen eta AGNH(TDAH)ren detekzio eta esku-hartze goiztiarrerako prozedura»

Hurrengo estekan informazio osoa aurkituko duzue.

INFORMAZIO OSOA

29 y 30 de junio y 1 de julio.

En el centro Elbira Zipitria de San Sebastián

En este curso de verano, El Departamento de Educación va a presentar el documento:

«Procedimiento de detección, identificación e intervención temprana de Dificultades Especificas del Aprendizaje y TDAH «.

En el siguiente enlace podéis encontrar toda la información

TODA LA INFORMACIÓN

JARDUNALDIA / JORNADA

Posted on Actualizado enn

«LAS PRUEBAS DE LA EDUCACIÓN»

2022ko maiatzaren 20a / 20 de mayo, 2022 09:00–13:30

Bizkaia Aretoa – UPV/EHU

Abandoibarra, Bilbao

Egitaraua / Programa

09:15: Aurkezpena / Presentación

9:30: Juan Francisco Navas, psikologoa / psicólogo: “Los problemas con el juego de azar en el ámbito escolar: piezas clave para su prevención”

10:05: Lucas Gortazar, matematikaria / matemático: “El puzle de la repetición. Evidencia a partir del País Vasco”

10:40: Rocío García Carrión, hezkuntza-psikologoa / psicóloga educativa: “El puzle de la repetición. Evidencia a partir del País Vasco”

11:15: Atsedena / Descanso

11:50: Rocío Garrido-Martos, matematikaria / matemática: “Dimensión afectiva de las matemáticas: ¿excusa para bajar el ‘nivel’ u oportunidad para subirlo?”

12:25: Marta Ferrero, psikopedagogoa / psicopedagoga: “Jornada escolar continua o jornada partida? Algunos apuntes desde la investigación”

13:00: Solasaldia / Coloquio

Inskripzioak

Mintegirako sarbidea librea eta doakoa da edukiera bete arte. Hala ere, bertaratu ahal izateko izena eman behar da kzk.ehu@gmail.com helbidera e-mail bat bidaliz, datu hauekin: izena, abizenak eta lantokia.
Hitzaldietara bertaratzeko aukerarik ez duenak zuzenean eta streaming bidez jarraitu ahal izango ditu, EiTBren Kosmos kanalaren bidez.

Inscripciones

El acceso al seminario es libre y gratuito hasta completar el aforo. Sin embargo, para poder asistir es necesario inscribirse enviando un e-mail a la dirección kzk.ehu@gmail.com con los siguientes datos: nombre, apellidos y el lugar de trabajo.

Quien no pueda acudir a las conferencias de manera presencial, tendrá la posibilidad de seguirlas en directo y vía streaming a través del canal Kosmos de EiTB.

PRESTAKUNTZA-SAIOA / SESIÓN DE FORMACIÓN

Posted on

Dislexiari buruz jakin behar duzun guztia. Nori galdetu ez dakizun hori.

Antolatzailea: Asociación Dislexia Euskadi Elkartea. DISLEBI

Komuniktzaileak:

 • Isabel Molina Zelaia : lehendakaria
 • Jule Abad Aspiazu: zuzendaria

Edukiak:

 • Zer da dislexia? Seinale orokorrak eta espezifikoak.
 • Esku-hartze motak: eskola-eremua, kabinete pribatua.
 • Ebaluazio psikopedagogikoaren eta diagnostiko klinikoaren arteko aldeak
 • Eskolako ebaluazioa edo diagnostikoa izan ondoren, zer egin behar dut?
 • Familiaren zeregina: nola lagundu dezakegun eta zenbat eska dezakegun
 • Eskolako, osasuneko eta gizarte-zerbitzuetako profesionalen zeregina

Data: 2022ko maiatzaren 28a

Ordutegia: 10:30 – 13:30

Helbidea: BBK-  Bolunta eraikineko areto nagusia (Zabalbide kalea 1- Bilbao)

Prezioa:

 • Orokorra: 15€
 • Dislexia Euskadi Elkarteko bazkideak. Sarrera doan.
 • Euskadiko Logopeden Elkargoko bazkideak:10 €

Izen-ematea:

 • Sakatu hemen
 • QR kodea eskaneatu
 • e-mail:info@dislexiaeuskadi.com

Todo lo que necesitas saber sobre dislexia y no sabes a quien preguntar

Organiza: Asociación Dislexia Euskadi Elkartea. DISLEBI

Comunicadoras:
– Isabel Molina Zelaia : presidenta
– Jule Abad Aspiazu: directora

Contenidos:

 • Que es la dislexia. Señales generales y específicas
 • Tipos de intervención: ámbito escolar, gabinete privado
 • Diferencias entre evaluación psicopedagógica y diagnóstico clínico
 • Una vez tengo la evaluación escolar o el diagnóstico, ¿qué debo hacer?
 • El papel de la familia: Cómo podemos ayudar y cuánto podemos exigir
 • Papel de los profesionales escolares, de la salud y de los servicios sociales

Fecha: 28 de mayo de 2022
Horario: de 10:30 h a 13:30 h
Dirección: Salón de actos del edificio BBK- Bolunta (C/Zabalbide Nº 1- Bilbao)

Importe:

 • General: 15€
 • Asociados de Dislexia Euskadi Elkartea. Entrada Libre.
 • Profesionales Colegiados en el Colegio de logopedas del País Vasco:10

Inscripción:

 • Haz click: aquí
 • Escanea el código QR
 • e-mail:info@dislexiaeuskadi.com

KATALUNIAKO DISLEXIARI BURUZKO 13. JARDUNALDIA/ 13ª JORNADA SOBRE LA DISLEXIA EN CATALUÑA

Posted on

Kataluniako Dislexia Elkartea

Horri dagokionez, Kataluniako Dislexia Elkarteak (ACD) ikasteko nahasmenduak goiz detektatzeko metodologia bat eskatzen du. Neus Buisán zuzendariak azaldu duenez, azterlan honetan argi geratu da ikaskuntzaren desordena espezifikoen prebalentzia (dislexia barne hartzen duen kategoria) % 10ekoa dela, baina Hezkuntza Sistemaren Ebaluazioko Goi Kontseilutik jaso dugun informazioa, 2020-21 ikasturteko oinarrizko gaitasunen probetan ikasteko zailtasunak dituzten ikasleei buruzkoa, % 3,4koa da Lehen Hezkuntzako 6. mailan, eta % 2,9koa DBHko 4. mailan, eta, beraz, argi dago Kataluniako eskoletan zailtasunak dituzten ikasleen detekzioa eta baheketa ez dela eraginkorra

ACDk bere 30. urteurrena ospatuko du ostiral honetan, apirilaren 22an, baina ospakizuna maiatzaren 7an izango da, dislexiari buruzko jardunaldi berri batean.

Jardunaldi honek, Buisanek dioenez, egungo egoerari buruz hausnartzen jarraitzeko balio behar du; izan ere, dislexia eta ikasteko gainerako nahasmendu espezifikoak dira arrazoia haur askok eskola-gaitasunak ez lortzeko, naiz eta eskubidea izan ikaskideek bezala eskuratzeko, eta horrek ondorio garrantzitsuak izan ditzake haien garapen emozional eta sozialean.

Jardunaldian beste espezialista batzuk ere izango dira, hala nola Anna Gatell, Kataluniako Pediatria Elkarteko presidentea; Anna Sans, dislexian aditua den neuropediatra; eta Sergi Grau, NeurekaLABen sortzailea (diskalkulia detektatzeko eta esku hartzeko sistema digitala). Horiek guztiek, Buisanek azaldu duenez, duela urte batzuk ACDrekin kolaboratu dute dislexia eta diskalkulia detektatzeko sistemetan, baita oinarri zientifikorik gabeko tratamenduen aurkako borrokan ere.

ACDko zuzendariaren ustez, «Beharrezkoa da hezkuntza-administrazioek ingurune egokia sortzea, eskola, irakasle eta irakasle guztiek ikasle guztiei modu egokian lagundu ahal izateko beharrezko prestakuntza eta baldintzak izan ditzaten, eskola inklusiboari buruzko 150/2017 Dekretuan ezarritako irizpideei jarraituz, eta ikasle dislexikoen kasuan, baita uztailaren 10eko ENS/1544/2013 Ebazpenean ere, ikasleentzako hezkuntza-nahasmenduei buruzkoan. – Ikasle dislexikoentzat, errendimendua euskarriaren kalitatearen araberakoa da, eta laguntzaren kalitatea hezitzaileak dislexiari aurre egiteko prest egotearen araberakoa. Gaineratu du: “Irakasleen esperientziaren garapena funtsezkoa da ikasle dislexiko bakoitzarentzat banakako hezkuntza-planak eskaintzeko”.

Buisánek gogorarazi du, halaber, Síndic de Greugesek (Herriaren Defendatzailea) 2018ko azaroan ebatzi zuela dislexiaren diagnosia eta tratamendua eremu pribatutik egiten dela askotan, baliabide ekonomiko nahikoak dituzten eta profesional espezialisten euskarri hori eskuratzeko gaitasuna duten familien kasuan. Errealitate horrek, dioenez, urratu egiten ditu ekitatearen eta aukera-berdintasunaren printzipioak, are gehiago kontuan hartzen badugu ikaskuntza-nahasmendu espezifikoak dituzten ikasleek ezin dituztela MEC bekak eskuratu, eta, ulertezina da beka horietatik kanpo egotea. Egoera horrek babesik gabe uzten ditu diagnostiko eta tratamendu pribatuetara iristeko behar diren baliabide ekonomikoak ez dituzten familietako haurrak; horren ondorioz, ahulagoak diren haurrak ahulago bihurtzen dira.

Asociación Catalana de Dislexia
Al respecto, la Asociación Catalana de Dislexia (ACD) pide una metodología de detección temprana de los trastornos de aprendizaje. Según explica su directora, Neus Buisán, en este estudio queda claro que la prevalencia de los desórdenes específicos del aprendizaje (categoría que incluye la dislexia) es del 10%, “pero la información que hemos recibido del Consejo superior de Evaluación del Sistema Educativo referente al alumnado con dificultades de aprendizaje en las pruebas de competencias básicas del curso 2020-21 es de un 3,4% en 6º de primaria y un 2,9% en 4º de ESO, y por tanto es evidente que la detección y cribado de los alumnos con dificultades en las escuelas de Cataluña está lejos de ser eficaz”.

La ACD celebra este viernes 22 de abril su 30 aniversario, si bien la celebración tendrá lugar el 7 de mayo, en una nueva jornada sobre dislexia en Cataluña (¡la 13ª!) en la que participarán, entre otros, los doctores Bosch y Casas. Esta jornada, comenta Buisan, “debe servir para seguir reflexionando sobre la situación actual, ya que la dislexia y los demás trastornos específicos de aprendizaje son la causa de que muchos niños y niñas no logren, al igual que sus compañeros, las competencias escolares que se les pide y a las que tienen derecho, lo que puede tener importantes consecuencias en su desarrollo emocional y social”.

En la jornada también participarán otros especialistas como Anna Gatell, presidenta de la Sociedad Catalana de Pediatría; Anna Sans, neuropediatra especialista en dislexia; y Sergi Grau, confundador de NeurekaLAB, un sistema digital para la detección e intervención de la discalculia. Todos ellos, explica Buisán, hace años colaboran con la ACD en sistemas de detección de la dislexia y la discalculia, así como en la lucha contra los tratamientos sin base científica.

Para la directora de la ACD, «es necesario que las administraciones educativas creen el entorno favorable para que en todas las escuelas, maestros y profesores tengan la formación y las condiciones necesarias para poder acompañar de manera adecuada a todo el alumnado», siguiendo los criterios establecidos en el decreto 150/2017, de escuela inclusiva, y en el caso de los alumnos disléxicos también la resolución ENS/1544/2013, de 10 de julio, de la atención educativa al alumnado con trastornos del aprendizaje . “Para los alumnos disléxicos, el rendimiento depende de la calidad del soporte, y la calidad del apoyo depende de que los educadores estén preparados para hacer frente a la dislexia. El desarrollo de la experiencia de los maestros es esencial para ofrecer planes de educación individuales para cada alumno disléxico”, añade.

Buisán también recuerda que el Síndic de Greuges (Defensor del pueblo) resolvió en noviembre de 2018 que “la diagnosis y el tratamiento de la dislexia se hace muchas veces desde el ámbito privado en el caso de las familias que disponen de medios económicos suficientes y que tienen la capacidad de poder acceder a este soporte de profesionales especialistas”. Esta realidad, afirma, “vulnera los principios de equidad e igualdad de oportunidades, más aún si tenemos en cuenta que los alumnos afectados por trastornos específicos de aprendizaje no pueden acceder a las becas MEC, de las que, de forma incomprensible, están excluidos. Esta situación deja sin la menor protección a los niños y niñas de familias que no disponen de los recursos económicos necesarios para acceder a diagnósticos y tratamientos privados, la consecuencia es hacer más vulnerables a los niños vulnerables”.

ARTIKULU INTERESGARRIA/ARTICULO INTERESANTE

Posted on

«El sistema educativo no detecta ni la mitad de los niños con trastornos de aprendizaje»

Víctor Saura
 20/04/2022 Abajo en castellano

Kataluniako ikertzaileek egindako eta ‘Psychological Medicine’ aldizkari zientifikoan argitaratutako ikerketa baten arabera, egiaztatzen da distantzia estatistikoa dagoela sistemak neurogarapenaren nahasmenduak dituzten ikasleen eta diagnostikatuta daudenen artean. Infradetekzioak emakumeei eta baliabide gutxiko edo prestakuntza gutxiko familietatik datozenei eragiten die bereziki.

Kataluniako 28 ikastetxetako 5 eta 17 urte bitarteko 7.180 ikasleko lagin batean, zazpi eskualdetan banatuta, 1.249 ikasle ( % 18,3) identifikatu ziren gutxienez neurogarapenaren nahasmendu baten irizpideak izaten zituztenak, eta honelakoak  ziren nahasmenduak: adimen-desgaitasuna, arreta-defizita eta hiperaktibitatea, autismoa edo ikaskuntzako desordena espezifikoak. Aldiz, ikasle horietatik 423k ( % 6,19) soilik zuten diagnostiko argia proba egin aurretik, eta horrek erakutsiko luke hezkuntza-sistemak oraindik lan handia duela egiteko detekzioaren arloan; izan ere, laginaren arabera, nahasmenduak zituzten ikasleen % 66 ez zeuden diagnostikatuta.

Datu horiek Miquel Casas eta Rosa Bosch doktoreak buru dituzten Vall d ‘Hebron eta Sant Joan de Déu ospitaleetako psikiatra eta psikologo talde batek egindako ikerketa batetik ateratzen dira. Ikerketa horren laburpena Psychological Medicine aldizkari zientifikoan argitaratu berri da, Neurodevelopmental disorders among Spanish shichool-age children. Azterlanean, taldeak lagina bahetzeko eman zituen urrats guztiak azaltzen dira, familiek eta irakasleek emandako informaziotik abiatuta, bai eta ikasleek berek egindako testetatik ere, eta, azkenik, nahasmenduren bat izan zezaketela pentsatu zen bi mila ikasle baino gehiagori egindako elkarrizketetatik abiatuta.

Azterlanak nahasmendu horietako bakoitzaren prebalentzia identifikatzen du ikasleen artean, eta, oro har, bat dator nazioarteko beste azterlan batzuetan aurkitu diren kategoria horietako bakoitzaren prebalentziekin. Eta detekzioan dagoen genero- eta gizarte-joera ere deskribatzen du. Ikertzaileen arabera, emakumeak gutxiagotan detektatzen dira, baita landa-ingurunean bizi diren ikasleak, etnia ez-zurikoak direnak, baliabide gutxiko familietatik datozenak eta hezkuntza-maila baxuko familietatik datozenak ere. Bestalde, detekzioa gehiago hurbiltzen da benetako prebalentziara ikastetxe pribatuetan publikoetan baino.

Hala eta guztiz ere, gogoan izan behar da azterlanak (oraindik abian dagoen osasun mentalari eta eskolari buruzko azterlan handiago baten parte da) 2011-2018 aldia biltzen duten datuekin lan egiten duela, eta azken urtean Hezkuntza Sailak hainbat neurri iragarri dituela detekzioa hobetzeko. Síndic de Greuges-ek Eskola Bereiztearen aurkako Itunaren bilakaerari buruz egindako azken txostenean, halaber, detekzio-metodo horiek hobetzeko beharra azpimarratzen zen.

Un estudio realizado por investigadores catalanes y publicado en la revista científica ‘Psychological Medicine’ constata la distancia estadística entre los alumnos con trastornos del neurodesarrollo detectados por el sistema y los que realmente existen. La infradetección afecta especialmente a las mujeres y los que vienen de familias con pocos recursos o poca formación.

En una muestra de 7.180 alumnos de 5 a 17 años de 28 centros educativos catalanes, repartidos por siete comarcas, un total de 1.249 alumnos (18,3%) fueron identificados como casos en los que se daban los criterios de al menos uno trastorno del neurodesarrollo, subdivididos en discapacidad intelectual, déficit de atención e hiperactividad, autismo o desórdenes específicos de aprendizaje. En cambio, sólo 423 de estos alumnos (6,19% ) tenían un diagnóstico claro antes de la prueba, lo que demostraría que el sistema educativo todavía tiene mucho trabajo por hacer en materia de detección, ya que, de acuerdo con la muestra, el 66% de los alumnos con trastornos no habían sido diagnosticados.

Estos datos salen de un estudio realizado por un equipo de psiquiatras y psicólogos de los Hospitales Vall d’Hebron y Sant Joan de Déu, liderados por los doctores Miquel Casas y Rosa Bosch, cuyo extracto se acaba de publicar en la revista científica Psychological Medicine con el título Neurodevelopmental disorders among Spanish school-age children. En el estudio se explica todos los pasos que dio el equipo para cribar la muestra, a partir de información proporcionada por familias y profesores, así como de test realizados por los propios alumnos, y finalmente de entrevistas a los más de dos mil alumnos que potencialmente se consideró que podían presentar algún trastorno.

El estudio identifica la prevalencia de cada uno de estos trastornos entre el alumnado, que a grandes rasgos coincide con las prevalencias de cada una de estas categorías que se han encontrado en otros estudios internacionales. Y también describe el sesgo de género y social que existe en la detección. De acuerdo con los investigadores, las mujeres están infradetectadas, y lo están también los alumnos en general que viven en el medio rural, quienes pertenecen a una etnia no blanca, quienes provienen de familias con pocos recursos y quienes provienen de familias con un bajo nivel educativo. Por su parte, la detección se acerca más a la prevalencia real en los centros privados que en los públicos.

Con todo, cabe recordar que el estudio (que forma parte de un estudio mayor, todavía en marcha, sobre salud mental y escuela) trabaja con datos que comprenden el período 2011-2018, y que en el último año el Departamento de Educació ha anunciado diversas medidas para mejorar la detección  de problemas de aprendizaje de los niños antes de su entrada en el sistema educativo. En el último informe del Síndic de Greuges sobre la evolución del Pacto contra la Segregación Escolar también se ponía el énfasis en la necesidad de mejorar estos métodos de detección.

MEKANOGRAFIA ETA DISLEXIA/MECANOGRAFIA Y DISLEXIA

Posted on

TYPETOPIA

HAURRENTZAKO MEKANOGRAFIAKO ONLINE IKASTAROA

CURSO ONLINE DE MECANOGRAFIA PARA NIÑOS

Webgune berezi bat prestatu dute gure elkartearentzat, gure estekaren bidez sartzen diren pertsonek 30 euroko deskontua lor dezaten ikastaroan (89 euro, 119 euro izan beharrean); halaber, inguruabar ekonomikoengatik gastu horri aurre egin ezin dion familiaren bat badago, Dislexia Elkartearekin harremanetan jarri beharko da, urtean 2 lizentzia inguru dohainik emateko prest baitaude.

TypeTopia 8 eta 12 urte bitarteko haurrei zuzendutako online mekanografia ikastaroa da. Hezkuntza-baliabide honen gauzarik erakargarriena da gamifikazio-teknikak eta jolasak erabiltzen dituela haurrek ondo pasatzen duten bitartean ikas dezaten. Horrela, ikasturtean zehar eta ia konturatu gabe, aurrera egin ahala, ikasleek beren tekleatze-abiadura handituko dute espazio-ontziak harrapatu, piztia izugarrien aurka borrokatu eta Galaxiako planeta fantastikoak esploratzen dituzten bitartean, TypeTopiako beren taldearekin batera.

TypeTopiak 20 modulu ditu, bakoitza bost zatitan banatuta. Ikaskuntzaren lehen fasean, haurrek letren posizioa buruz ikasiko dute teklatura begiratu gabe, eta gero, ikasle bakoitzaren portaera aztertu eta ariketak egokitzen dituen metodo bati esker, gutxien menderatzen dituzten letrak indartuko dituzte, eta tekleatze-abiadura pixkanaka handitu dute. Dislexiarako bertsio bereziak irakurketa-iturri berezi bat erabiltzen du, eta, horrez gain, ariketetan entzumen-laguntza gehigarri bat ematen du ikaskuntza-estilo guztietara egokitzeko. TypeTopiaren dislexia bertsioari buruzko informazio gehiago: https://www.typetopia.com/es-ES/curso-de-mecanografia/dislexia

Elkartearen esteka / Link de la asociación: https://www.typetopia.com/es-ES/accion/Elkartea

Han preparado una página web especial para nuestra asociación en la que las personas que accedan a través de nuestro link obtengan un descuento extra de 30 euros para el curso completo (89 euros en vez de 119); así mismo, en caso de que haya alguna familia que por circunstancias económicas no pueda afrontar este gasto, se deberá poner en contacto con la Asociación de Dislexia, ya que están dispuestos a donar unas 2 licencias al año.

TypeTopia es un curso de mecanografía online dirigido a niños de entre 8 y 12 años. Lo más atractivo de este recurso educativo es que emplea técnicas de gamificación y juegos para que los niños aprendan mientras se divierten. De esta forma, a medida que avancen durante el curso y casi sin darse cuenta, los alumnos aumentarán su velocidad de tecleo mientras pilotan sus naves espaciales, luchan contra horribles bestias y exploran fantásticos planetas de la Galaxia junto a su equipo de TypeTopia.

TypeTopia consta de 20 módulos divididos en cinco partes cada uno. Durante la primera fase del aprendizaje, los niños memorizarán la posición de las distintas letras sin mirar al teclado para luego, gracias a un método que analiza el comportamiento de cada alumno y adapta los ejercicios, reforzar aquellas letras que menos dominan, aumentando paulatinamente la velocidad de tecleo. Su versión especial para dislexia utiliza una fuente especial de lectura, además de un acompañamiento auditivo extra durante los ejercicios para adaptarlo a todos los estilos de aprendizaje. Más información sobre la versión dislexia de TypeTopia: https://www.typetopia.com/es-ES/curso-de-mecanografia/dislexia

Elkartearen esteka / Link de la asociación: https://www.typetopia.com/es-ES/accion/Elkartea