Últimas Actualizaciones del Evento

PRESTAKUNTZA / FORMACIÓN

Posted on Actualizado enn

DOHAINEKO WEBINARRAK INTEGRATEK PLATAFORMAREN ESKUTIK

WEBINAR GRATUITAS OFERTADAS POR LA PLATAFORMA INTEGRATEK

NOLA LANDU IKASTETXEAN JOKABIDE SUIZIDA

EGUNA: otsailak 9 (17:00 h)

HIZLARIA: Montserrat Pàmias

MODALITATEA: online

INFORMAZIO GEHIAGO ETA IZEN EMATEA

EMOZIOEN KUDEAKETA FAMILIAN. KOMUNIKAZIO- ETA HARREMAN-ESTRATEGIAK.

EGUNA: otsailak 6 (18:00 h)

HIZLARIA: Helena Alvarado

MODALITATEA: online

INFORMAZIO GEHIAGO ETA IZEN EMATEA

IKASKETETAN GERTATZEN DIREN BLOKEOAK

IRAUPENA: 30 min

HIZLARIA: Mauro Bolmida.

MODALITATEA: online

Saio honetan, hiru mailetako tipologia problematikoak ezagutuko dituzu: ikasleenak, familienak eta irakasleenak.

INFORMAZIO GEHIAGO ETA IZEN EMATEA

ABORDAJE DE LA CONDUCTA SUICIDA EN EL CENTRO EDUCATIVO

Horario: 9 de Febrero de 2023 (5 p.m)

Formadora: Montserrat Pàmias

Modalidad: Online

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

GESTIÓN EMOCIONAL EN FAMILIA. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIÓN.

Horario: 16 de Febrero de 2023 (6 p.m)

Formadora: Helena Alvarado

Modalidad: Online

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

LOS BLOQUEOS EN EL ESTUDIO

Ponente: Mauro Bolmida.

Duración: 30 min.

Modalidad: Online

En esta sesión reconocerás las diferentes tipologías problemáticas en los tres niveles: del alumnado, de las familias y del equipo docente.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

FAMILIEN SAIOAK (irekiak) / SESIONES DE FAMILIAS (abiertas)

Imagen Posted on

FAMILIEN SAIOETAN LANDUKO DIREN GAIAK

TEMAS A TRATAR EN LAS SESIONES DE FAMILIAS

OTSAILAK 21(17:00-19:00)

«GURE SEME-ALABEI IKASKUNTZA-PROZESUAN LAGUNTZEA, ZAILTASUNEN BAT BALDIN BADUTE»

 • Nola bizi duen familiak egoera hau eta nola bizi duten haiek.
 • Akademikoak dena lausotzen du. Nota eta emaitza akademikoak baino zerbait gehiago dira.
 • Eragindako irakurketa-prozesuen errefortzua eta berreziketa planifikatzea.
 • Irakasleen, tutoreen, aholkularien eta orientatzaileen eginkizunak: ohiko egokitzapenak ikasgelaren testuinguruan.
 • Gehien lagunduko dioten baliabide didaktikoak: teknologiaren erabilera.

APIRILAK 25 (17:00-19:00)

«NOLA IZAN HARREMAN ONA IKASTETXEAREKIN»

 • Azaldu diet zer gertatzen den, baina ez didate jaramonik egiten. Ematen du mesede eske nabilela.
 • Nola ezarri lankidetza-harreman bat?
 • Jarduteko jarraibideak: ikasleen betebeharrak eta eskubideak ezagutzeko beharra. Indarrean dauden araudiak.
 • Ezagutzea gure seme-alaben ikaskuntza-prozesuan daukagun zeregina.

HELBIDEA:Bolunta eraikuntza. Ronda kalea,2.pisua, 1.areto. Alde Zaharra. (Bilbo).

Saio irekiak, aurrez aurre eta online.

 Izena eman behar da.

Bazkideak doan.

Bazkide ez direnak: 10€ aurrez aurre eta 5€ online. Edukiera mugatua. Bazkideek lehentasuna dute.

 Bazkide ez direnentzako ordainketa:

Titularra: Euskadiko Dislexia Elkartea. Kontu Zenbakia: 2095 0119 90 9108354355

IZENA EMATEA

21 DE FEBRERO (17:00-19:00)

«ACOMPAÑAR A NUESTROS HIJOS E HIJAS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE CON UNA DIFICULTAD»

 • Cómo vivimos esta situación la familia y cómo lo viven ellos/as.
 • Lo académico lo empaña todo. Son algo más que notas y resultados académicos.
 • Planificar el refuerzo y reeducación de los procesos lectores afectados.
 • Funciones del profesorado, tutor/ tutora, consultores y Orientadoras: Las adaptaciones ordinarias en el contexto del aula.
 • Los recursos didácticos que más le pueden ayudar: El uso de la tecnología.

25 DE ABRIL (17:00-19:00)

» CÓMO ESTABLECER UNA BUENA RELACIÓN CON EL CENTRO EDUCATIVO»

 • Ya les he explicado lo que pasa pero no parecen hacerme caso. Tengo la sensación de estar pidiendo favores.
 • Cómo podemos establecer una relación de colaboración.
 • Pautas de actuación: La necesidad de conocer las Obligaciones y los Derechos del alumnado. Normativas vigentes.
 • Conocer nuestro papel en el proceso de aprendizaje académico de nuestros hijos e hijas.

DIRECCIÓN: Edificio Bolunta.c/ Ronda, s/n, piso 2º, sala 1. Casco Viejo. (Bilbao).

Sesiones abiertas, modalidad presencial y online.

 Se precisa inscripción.

Asociados/asociadas gratis.

No asociados/asociadas:10€ presencial y 5€ online. Aforo limitado. Preferente asociados/asociadas.

 Abono para no asociados:

Titular: Asociación Dislexia Euskadi

Nº Cuenta: 2095 0119 90 9108354355

 INSCRIPCIÓN

EGOKITZAPENAK / ADAPTACIONES

Posted on Actualizado enn

UNIBERTSITATEARAKO SARBIDEA: SARRERA PROBETAKO EGOKITZAPENAK 2023

ACCESO A LA UNIVERSIDAD: ADAPTACIONES EN  PRUEBAS DE ACCESO 2023

Hurrengo estekan 2023ko deialdirako prozedura eta egutegia aurkituko dituzu EHUko sarrera probetan egokitzapen eskaera izapidetzeko.

ESTEKA

En el siguiente enlace encontrarás el procedimiento y el calendario para tramitar la solicitud de adaptaciones en pruebas de acceso de la UPV para la convocatoria 2023.

ENLACE

PRESTAKUNTZA / FORMACIÓN

Posted on

MARISTAK IKATETXEA DURANGO: IKASTETXEKO DERRIGORREZKO HEZKUNTZAREN ONDOKO IRAKASLEEI ZUZENDUA

CENTRO MARISTAS DURANGO: DIRIGIDO AL PROFESORADO DE POSTOBLIGATORIA DEL PROPIO CENTRO

EGUNA: otsailak 1

ORDUTEGIA: 16:15 – 18:15

NORENTZAT: Lanbide Heziketan, Oinarrizko, Erdi eta Goi Mailako Graduetan eta Batxilergoan eskolak ematen dituzten irakasleak.

AZTERGAIAK:

– Dislexia eta beste KDA batzuen irakurketa-nahasmendua ulertzea.

– Dislexia duten ikasleen ezaugarri nagusiak.

– Komorbilitateak: disgrafia, disortografia, diskalkulia eta TDAH.

– Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat esanguratsuak ez diren egokitzapenak.

– Hezkuntza-errefortzua eta esku-hartzea.

– Ikaskuntzekin jarraitzea oztopatu dezaketen oinarrizko gaitasun eta edukietan hezkuntza-errefortzua.

– Irakaskuntza-metodologian erabili behar diren materialak eta tresnak.

– Ebaluazio-neurriak: egokitzapenak egitea zereginetan, lanetan, azterketetan eta probetan.

– Ikaslea gure jardueraren erdigunean, bere ikaskuntzaren eragile.

– Familiekiko etengabeko komunikazioa eta lankidetza.

– Ikasten jarraitzea oztopatu dezaketen oinarrizko gaitasun eta edukietan hezkuntza-errefortzua.

– Irakaskuntza-metodologian erabili behar diren materialak eta tresnak.

– Ebaluazio-neurriak: egokitzapenak egitea zereginetan, lanetan, azterketetan eta probetan.

– Ikaslea gure jardueraren erdigunean, bere ikaskuntzaren eragile.

– Familiekiko etengabeko komunikazioa eta lankidetza.

DIA: 1 de febrero

HORARIO: 16:15 a 18:15

ASISTENTES: Docentes que imparten clases en Formación Profesional, Grados Básicos, Medios y Superiores y en bachillerato.

 CONTENIDO:

-Comprendiendo el trastorno de lectura Dislexia y otras DEA.

– Principales características del alumnado con dislexia.

– Comorbilidades: Disgrafía, Disortografía, Discalculia y TDAH.

– Adaptaciones no significativas para alumnado.

– Refuerzo educativo en las competencias y contenidos básicos que comprometen continuar con los aprendizajes.

– Materiales y herramientas que deben acompañar la metodología de enseñanza.

– Medidas de evaluación: adaptar en tareas, trabajos, controles y pruebas.

– El alumnado en el centro de nuestra actuación, agente de su propio aprendizaje.

– Comunicación permanente y colaboración con las familias.

IRAKURKETA TALDEAK / GRUPOS DE LECTURA

Posted on

IRAKURKETA ERRAZA | LECTURA FÁCIL

2023ko Irakurketa Errazeko euskarazko taldeak (Gipuzkoa)

 2023ko neguan zehar, Irakurketa Errazeko euskarazko talde bat abian jarriko da Koldo Mitxelena Liburutegian.

Euskara ikasten ari den edo euskaraz irakurtzeko ohiturarik ez duen jendeari zuzendua dago taldea.

Helburuak dira euskarazko irakurmena suspertzea eta irakurleen artean testuaren ulermenaz, irakurketaz eta mintzamenaz gozatzea.

Bi aukera daude:

 1. Ostegun goizez, otsailaren 9tik martxoaren 30era, (eman izena otsailaren 9a baino lehen).
 2. Asteazken arratsaldez, otsailaren 8tik martxoaren 29ra, (eman izena otsailaren 8a baino lehen).

  Astean behin bilduko da taldea 8 saiotan, Oscar Wilde idazlearen Irakurketa Errazeko Cantervilleko mamua liburua elkarrekin irakurtzeko.

  Edozein zalantza edo galdera izanez gero, idatzi lasai helbide elektroniko honetara: kmliburutegia@gipuzkoa.eus

  Edo deitu 943 11 27 60 telefonora.

  ARRATSALDEZ IZENA EMATEA / GOIZEZ IZENAEMATEA

  Grupos de Lectura Fácil en euskera 2023 (Gipuzkoa)

   Durante el invierno de 2023, se pondrá en marcha un grupo de Lectura Fácil en euskera en la Biblioteca Koldo Mitxelena.

  El grupo está dirigido a las personas que aprenden euskera o que no tienen el hábito de leer en euskera. Los objetivos son estimular el gusto por la lectura en euskera y disfrutar de la comprensión del texto, la lectura y el habla entre las personas lectoras.

  Hay dos opciones:

  1. Jueves mañana, Del 9 de febrero al 30 de marzo.(inscribirse antes del 9 de febrero).

   2. Miércoles tarde, del 8 de febrero al 29 de marzo,(inscribirse antes del 8 de febrero).

   El grupo se reunirá una vez a la semana durante 8 sesiones para compartir la lectura del libro Cantervilleko mamua de Oscar Wilde, en Lectura Fácil

   Para cualquier duda o pregunta se puede escribir al correo electrónico

  kmliburutegia@gipuzkoa.eus o llamar al teléfono 943 11 27 60.

  MATRÍCULA POR LA TARDE / MATRÍCULA POR LA MAÑANA

  LectO APP arrakastatsua / LectO exitosa APP

  Posted on

  DISLEXIA DUTENENTZAT APP ARRAKASTATSU BIHURTU ZEN ESKOLAKO LANA

  EL TRABAJO ESCOLAR QUE SE CONVIRTIÓ EN UNA EXITOSA APP PARA PERSONAS CON DISLEXIA

  LectO testu-editore bat da, Buenos Airesko ikastetxe bateko ikasleek sortutakoa. Funtzio bereziak ditu idazketa eta irakurketa errazteko. Dagoeneko 10.000 pertsonak baino gehiagok erabiltzen dute 35 herrialdetan.

  GEHIAGO IRAKURRI

  DESKARGATU LectO

   LectO es un editor de textos creado por alumnos de un colegio de Buenos Aires, con funciones especiales para facilitar la escritura y la lectura. Ya la usan más de 10.000 personas en 35 países.

  SEGUIR LEYENDO

  DESCARGAR LectO

  PRESTAKUNTZA / FORMACIÓN

  Posted on Actualizado enn

  MAISU-ESKOLA: IRAKURMENAREN ULERMENA ETA FUNTZIO BETETARAZLEAK

  CLASE MAGISTRAL: COMPRENSIÓN LECTORA Y FUNCIONES EJECUTIVAS

  Corazón Lector Akademiak irakurmenaren ulermena eta funtzio betearazleak lantzea ahalbidetzen duten saioen eta jardueren eskaintza handitu eta hobetu du. Eguneraketa saio honetan, Montserrat Garciak azalduko digu nola aplikatu saio hauek probetxu handiena ateratzeko.

  NOIZ: azaroak 24, 14:00 h

  IZEN EMATEA ETA INFORMAZIO GEHIAGO HEMEN

  Desde Corazón Lector Academia, hemos aumentado y mejorado la oferta de sesiones y actividades que permiten trabajar la comprensión lectora y las funciones ejecutivas. En esta sesión de actualización, Montserrat Garcia nos explicará cómo aplicar estas sesiones para sacarle el máximo provecho a las mismas.

  DÍA Y HORA: 24 de noviembre, 14:00 h

  INSCRIPCIÓN Y MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

  PRESTAKUNTZA / FORMACIÓN

  Posted on Actualizado enn

  DOANEKO ESKOLAK ONLINE IRAKASLE ETA FAMILIENTZAT

  CLASES ONLINE GRATUITAS PARA DOCENTES Y FAMILIAS

  Nola irakatsi matematika haurrek motibatuta ikas dezaten

  Eskola honetan honako hau aurkituko duzu:

  • Zergatik kostatzen zaien hainbeste haurrei matematika ikastea eta zergatik azkenean gorrotatu egiten duten.
  • Hiru gako matematika modu errazean eta dibertigarrian irakasteko.
  • Adibideak: ikasgelan edo etxean erraz egin ditzakezun materialak dituzten jarduerak.

  Cómo enseñar matemáticas para que los niños aprendan motivados

  En esta clase descubrirás:

  • Por qué a los niños les cuestan tanto las matemáticas y acaban odiándolas.
  • Las 3 claves para enseñar matemáticas de manera fácil y divertida.
  • Ejemplos de actividades con materiales que puedes fabricar fácilmente en clase o en casa.

  IZEN-EMATEA ETA INFORMAZIO GEHIAGO HEMEN / INSCRIPCIÓN Y MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

  PRESTAKUNTZA / FORMACIÓN

  Posted on Actualizado enn

  GRADUONDOKOA: ARRETA GOIZTIARRA

  Prebentzioa / Detekzioa / Diagnostikoa / Esku-hartzea

  POSTGRADO ATENCIÓN TEMPRANA
  Prevención / Detección / Diagnóstico / Intervención

  Prestakuntza osoak uztailaren 16ko 110/2019 Dekretuan ezarritako baldintzak BETETZEN DITU (Arreta goiztiarraren arloko lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko balio duten tituluen, ikasketen eta konpetentzia profesionalen katalogoari buruzko 110/2019 Dekretua)

  IZENA EMAN:

  • Zure erritmoan
  • Urteko edozein momentutan hasi (hasten zaren egunetik 2 urte dituzu)

  INFORMAZIO GEHIAGO HEMEN / MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

  La formación completa CUMPLE los requisitos establecidos en el Decreto 110/2019, de 16 de julio, sobre el catálogo de títulos, estudios y de competencia profesional que permiten la acreditación de la cualificación profesional en Atención Temprana.

  APUNTATE

  •       A tu Ritmo

  •       Comienza en cualquier fecha del año (tienes 2 años desde el día de comienzo).

  KONGRESUA DISFAM CONGRESO

  Posted on Actualizado enn

  Dislexiari eta Ikasteko beste Zailtasun Espezifiko batzuei buruzko XI. Kongresu Nazionala eta Iberoamerikarra

  XI Congreso Nacional e Iberoamericano de Dislexia y otras Dificultades Específicas de Aprendizaje

  DATA: azaroak 18, 19 eta 20

  TOKIA: Mallorca

  Aurrez aurreko:49€

  bideokonferentzia:29€

   Disfameko bazkideentzat, ikasleentzat, langabezian daudenentzat, hirugarren adinekoentzat edo gizarte-bazterketa jasateko arriskuan daudenentzat, bideokonferentzia bidezko beka bat eska dezakezu https://disfam.org/bekak helbidean.

  INFORMAZIO GEHIAGO

  DÍAS: 18, 19 y 20 de noviembre

  LUGAR: Mallorca

  Presencial: 49€

  Videoconferencia: 29€

  Para socios de Disfam, estudiantes, personas en desempleo, tercera edad o en riesgo de exclusión social puedes solicitar una beca para asistir por videoconferencia en https://disfam.org/becas

  MÁS INFORMACIÓN