DISLEXIA ETA IRAKURKETAREN IRAKASKUNTZA: IKASGELAN ARRAKASTA IZATEKO ESTRATEGIAK.

Posted on Actualizado enn

Egunak: otsailak 27, larunbata eta martxoak 6.
Ordutegia: 10: 00-13: 00
Hizkuntza: gaztelania
Izena emateko epea: Otsailaren 25era arte.
Transferentzia bidezko ordainketa: 30 €.Aforo mugatua.
Helbidea: Agirre Lehendakariaren Etorb., 42, 48014 Bilbo, Bizkaia.

Irakurketa oso jarduera konplexua da, eta ahozko hizkuntzarekin lotuta dago. Hizkuntzaren deskodetzea eta ulermen orokorra eskatzen du, eta haren «garrantzia» aldatu egiten da ikastaroaren/adinaren arabera. Irakurtzeko gaitasuna eskuratzeko, jarraibide bat behar da.Zailtasunik gabeko haurrek metodo espezifikorik gabe ikasten dute hizkuntza idatzia.Haurren % 10ek ez dute irakurtzen ikasten. Ikastaro honek aukera ematen die hezkuntzako, pedagogiako eta psikologiako profesionalei, etorkizuneko hezkuntzako eta osasuneko profesionalei, Haur Hezkuntzatik Lehen Hezkuntzako 2. ziklora arte arriskuan dauden haurrak identifikatzeko eta haien irakurtzeko zailtasunetan esku hartzeko, ikasgelan arrakasta izateko estrategiekin.

Irakaslea: Asier Uliarte Quintanilla. Pedagogian eta Logopedan lizentziatua. Irakurle, idazle, ulermen, arreta, kalkulu eta azken 20 urteetako prozesu memoristikoen ikaskuntza-zailtasunak dituzten haurren diagnostiko eta arretako espezialista eta Dislexia Euskadi Elkarteko Orientazio eta Prestakuntza Taldearen laguntzailea.

Edukiak:

Irakurtzen ikasteko metodoa eta praktika :

Trebetasun fonologikoak: Printzipioak eta jarduerak.
Zehaztasuna hobetzeko estrategia espezifikoak
Arintasunaren eta ulermenaren arteko interdependentzia

Irakurketa-programen inplikazioak:

Irakurketa errepikatua
Txandaka irakurtzea
Irakurketa binakakoa
Irakurketa estentsiboa

Prozedurak eta motibazioa: etenaldia, pista eta haztapena (saria).

Tailerreko materialekin eta baliabideekin batera, parte hartzeko ziurtagiria posta elektronikoz bidaltzea.
Antolatzailea: dislexia Euskadi Elkartea.

Matrikulatutako pertsona guztiek Deustuko Gizarte Etxeko eraikina eta instalazioak erabiltzeko aurreikusitako Covid-19 Protokoloko jarraibideak eta gomendioak betetzeko konpromisoa hartzen dute. Bilboko Udala 

 IZENA EMATEKO SARBIDEA 

 DISLEXIA Y LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA: 

ESTRATEGIAS PARA EL ÉXITO EN EL AULA

Días: sábado 27 de febrero y 6 de marzo.
Horario: 10:00-13:00
Idioma: Castellano
Plazo de inscripción: hasta el 25 de febrero.
Abono por transferencia: 30€. Aforo Limitado. 
Dirección: Agirre Lehendakariaren Etorb., 42, 48014 Bilbo, Bizkaia 

La lectura es una actividad muy compleja que guarda relación con el lenguaje oral. Implica una descodificación y una comprensión general del lenguaje, que varía su “importancia” dependiendo del curso/edad. Para adquirir la habilidad lectora se requiere una instrucción.Los niños y niñas sin dificultades aprenden el lenguaje escrito sin un método específico.10% de niños y niñas fracasan en el aprendizaje de la lectura.
Este curso ofrece a los profesionales de la educación, la pedagogía y la psicología, a futuros profesionales del campo de la educación y la sanidad, la oportunidad de identificar a niños y niñas en riesgo desde la Etapa Infantil hasta 2º Ciclo de Primaria e intervenir sobre sus dificultades lectoras con estrategias de éxito en el aula.

Irakaslea: Asier Uliarte Quintanilla. Licenciado en Pedagogía y Logopeda.Especialista en diagnóstico y atención de niños y niñas con Dificultades de aprendizaje del ámbito lector, escritor, comprensión, atención, cálculo, procesos memorísticos en los últimos 20 años y colaborador del Equipo de Orientación y Formación de Dislexia Euskadi Elkartea.

Contenidos: 
Método y Práctica en el aprendizaje de la lectura
Habilidades fonológicas: Principios y Actividades.
Estrategias específicas para mejorar la precisión
La Interdependencia entre fluidez y comprensión
Implicaciones de los diferentes Programas de Lectura:
Lectura repetida
Lectura por turnos
Lectura pareada
Lectura extensiva
Procedimientos y Motivación: Pausa, pista y ponderación (premio).

Envío por email del Certificado de participación junto a materiales y recursos del taller.
Organiza: Dislexia Euskadi Elkartea.

Todas las personas matriculadas se comprometen a seguir las pautas y recomendaciones del Protocolo Covid-19 previsto para el uso de edificio e instalaciones del Centro Cívico de Deusto. Ayuntamiento de Bilbao 

ACCESO A INSCRIPCIÓN

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s