Mes: abril 2021

Informazioa / Información

Posted on Actualizado enn

Ikasleek DISKALKULIA izateko arriskua 15 minutuan detektatzea, klik eginda.

Detectar el riesgo de DISCALCULIA en escolares a golpe de click en tan sólo 15 minutos.

Tresna hau Malagako eta Valladolideko Unibertsitateko ikertzaileek garatu dute, Smartick enpresarekin batera. Lehen hezkuntzako lehen mailatik laugarren mailara bitarteko haurrei zuzenduta dago, eta Espainiako hainbat eremutako 800 ikaslek baino gehiagok baliozkotu dute. Proba tableta batekin egiten da, eta 15 minutu inguruko iraupena dauka. Denbora horretan ikasketa matematikoaren hiru arlo nagusiekin lotutako ariketak planteatzen dira: kantitatea ezagutzea eta alderatzea, zenbaki arabiarrak, eta zenbakikuntza eta aritmetika.

Diskalkulia matematikaren ikaskuntzan gertatzen den nahasmendu bat da, besteak beste, zenbakizko zentzuaz jabetzeko eta kalkulua egiteko zailtasuna du ezaugarri, eta biztanleriaren % 5etik % 7ra bitartean eragiten du, Espainian 3 milioi pertsona inguru.

Informazio gehiago hemen.

Esta herramienta, desarrollada por investigadores de la Universidad de Málaga y de Valladolid, junto con la empresa Smartick, se dirige a niños de primero a cuarto de primaria y ya ha sido validada por más de 800 alumnos de diferentes zonas de España. Se trata de una prueba, que se realiza desde una Tablet, con una duración aproximada de 15 minutos, en los que se plantean ejercicios relacionados con las tres áreas principales del aprendizaje matemático: comparación y reconocimiento de cantidad, números arábigos y numeración y aritmética.

La discalculia es un trastorno en el aprendizaje de las matemáticas que se caracteriza, entre otras cosas, por la dificultad en la adquisición del sentido numérico y el cálculo, y que afecta alrededor del 5 al 7 por ciento de la población, cerca de 3 millones de personas en España.

Más información aquí.

Baliabide interesgarriak Recursos interesantes

Posted on

1.NeurekaLAB

Ikasteko zailtasunen detekzio goiztiarra eta zailtasun matematikoak berreztea.

Bartzelonako Unibertsitateak eta Vic-eko Unibertsitateak garatua.
Hasierako sustapena, alta ematean. Familiek doaneko 15 egun izango dituzte aplikazioa erabiltzeko (alta- edo iraunkortasun-kosturik gabe).

Detección precoz de las dificultades de aprendizaje y reeducación de las dificultades matemáticas.

Desarrollado por la Universidad de Barcelona y la Universidad de Vic . Promoción inicial al darse de alta. Cómo Familias dispondrá de 15 días gratuitos para utilizar la aplicación (sin coste de alta ni permanencia).

2. Booktrailer eta Booktuber

LIJ 2.0 tresna gisa irakurtzeko ohitura garatzeko
Investigaciones sobre Lectura, 7. lib., 55-72, 2017. Asociación Española de Comprensión Lectora.

Como herramientas LIJ 2.0 para el desarrollo del hábito lector
Investigaciones sobre Lectura, vol. 7, pp. 55-72, 2017. Asociación Española de Comprensión Lectora.

3. GALEXIA

Irakurtzeko erraztasuna hobetzeko jolas hezitzailea.
Irakasleek eta dislexiako adituek bermatutako aplikazioa da.

Juego educativo para mejorar la fluidez lectora. Es una aplicación avalada por profesorado y expertos en Dislexia.

ZUBI ZAHARRA IKASTOLA: FAMILIENTZAKO PRESTAKUNTZA / FORMACIÓN PARALAS FAMILIAS

Posted on Actualizado enn

DATA: maiatzak 21, 17:00-19:00

HIZLARIA: Mariñe Soto (pedagogoa)

ANTOLATZAILEA: Dislexia Euskadi elkartea

Edukia:
1. Nola aberasten gaituen irakurtzeak. (Irakurketaren garrantzia).
2. Irakurtzera bultzatzen gaituzten baliabideak eta nola irakurri gure txikiekin. 3. Nola laguntzen duen arrakasta akademikoan.
4. Zer eragin du irakurketaren porrotak haurrengan?
     – Praktika ez-gomendagarriak.
     – Ikasteko zaletasuna eta eskola errendimendu sustatzeko praktikak.
5. Neska-mutilen aniztasuna ikasgeletan.

FECHA: 21 de mayo de 17:00 a 19:00h

PONENTEMariñe Soto, (pedagoga)

ORGANIZA: asociación Dislexia Euskadi

CONTENIDO:

1. Cómo nos enriquece leer. (La importancia de la Lectura).
2. Recursos qué nos motivan a leer y cómo
leer con nuestros menores
3. Cómo contribuye al éxito académico
4. ¿Cómo afecta el fracaso de la lectura en los niños y niñas?
              -Prácticas desaconsejadas
              -Prácticas para estimular el gusto por el estudio y el rendimineto académico.

5. La diversidad de niños y niñas en las aulas.

DOHANIKO IKASTAROA | DISFAM | CURSO GRATUITO

Imagen Posted on Actualizado enn

«FORMANDO PARTE DE LA SOLUCIÓN»

Oso garrantzitsua da dislexiaren sintomak ezagutzea, ikaskuntzaren nahasmendu hau goiz detektatzeko; izan ere,  munduko biztanleriaren % 10i eragiten dio. Animatu eta parte hartu DISFAMek antolatutako ikastaro interesgarri honetan.

Es muy importante conocer la sintomatología de la dislexia para detectar precozmente este trastorno de aprendizaje que afecta a un 10% de la población mundial. Anímate a participar en este interesante curso organizado por DISFAM.

Bideokonferentzia/Videoconferencia

Izen-ematea/Inscripción: https://disfam.org/registro

Logopeden Elkargoaren atxikimendua / Adhesión del Colegio de logopedas

Posted on

Euskadiko Logopeden Elkargoko Zuzendaritza Batzordeak bat egin du Dislexia Euskadi elkartearen eskaerarekin, lan-eskaintza publikoetan azterketak egiterakoan oposiziogile dislexikoak kontuan har ditzaten. Eskaera horren aldeko botoa ematera animatzen ditu bere bazkide guztiak. Hemen.

La Junta Directiva del Colegio de logopedas de Euskadi se une a la petición de la asociación Dislexia Euskadi acerca de tener en cuenta a los opositores disléxicos a la hora de realizar los exámenes en las Ofertas de Empleo Público. Os animamos a prestar apoyo a esta demanda. Aquí.

Colegio de Logopedas del País Vasco