Mes: junio 2021

Ingeles ikastaroak / Cursos de ingles

Posted on Actualizado enn

INGELES IKASTAROAK DISLEXIA DUTEN IKASLEENTZAT

CURSOS DE INGLES PARA ALUMNOS CON DISLEXIA

Informazio gehiago hemen / Mas información aquí.

inkesta / encuesta

Posted on Actualizado enn

INKESTA DISLEXIA DUTEN HELDUEI / ENCUESTA PARA ADULTOS/ADULTAS CON DISLEXIA

Europako dislexia taldea: dislexiaren pertzepzioa Europa osoan.

Grupo europeo de dislexia: la percepción de la dislexia en toda Europa

Galdetegiaren helburua dislexia duten helduen (adin nagusikoen) bizipenak entzutea da. Horrek ahalbidetuko du dislexia hobeto ulertzea gure komunitateetan, eta lagunduko digu etorkizuna dislexiaren aldekoa izan dadin.
Eskerrik asko parte hartzeagatik.

El objetivo del cuestionario es escuchar la experiencia vivida de adultos, (mayores de edad) con dislexia. Esto informará mejor nuestra comprensión de la dislexia en nuestras comunidades y nos ayudará a crear un futuro más favorable a la dislexia.
Gracias por participar.

KLIKATU HEMEN / HAZ CLIC AQUÍ

Prestakuntza / Formación

Posted on Actualizado enn

San Patricio. Donostia

AZTERGAIAK /TEMAS:

  • Gelan esku hartzea dislexia eta beste DEA batzuk dituzten ikasleekin esku hartzea.
  • La intervención en el aula con el alumnado con dislexia y otras DEA.
  • Materialak eta ebaluazioa nola egokitu; hori egitearen garrantzia.
  • Cómo adaptar los materiales y la evaluación, la importancia de hacerlo.
  • Irakasleen zeregina ikasgelan.
  • Papel del profesorado dentro del aula.
  • Ikasle horien eguneroko sufrimenduaz jabetzea, egokitzapenik ez dutenean.
  • Tomar conciencia del  sufrimiento de este alumnado en el día a día cuando no dispone de adaptaciones.