Mes: octubre 2021

SINADURA BILKETA / RECOGIDADE FIRMAS

Posted on Actualizado enn

DISLEXIA PLATAFORMA

Dislexia Plataformaren kanpainarekin bat egin

ESKAERA: IKASTEKO BEKAK EMATEA

Amaitu dezagun desberdintasunarekin!

Dislexia duten haurrei ikasteko bekak eman behar zaizkie

SINATU ESKAERA ESTEKA HONEN BIDEZ

PLATAFORMA DISLEXIA

Únete a la campaña de Plataforma dislexia

PETICIÓN: INCLUSIÓN EN LAS BECAS AL ESTUDIO

¡Acabemos con la desigualdad!

Que se incluya a los niños con dislexia en las becas al estudio

FIRMA LAPETICIÓN A TRAVES DE ESTE ENLACE

HITZALDIA / CHARLA

Posted on Actualizado enn

DISLEXIARI BURUZKO HITZALDIA

  Prestakuntza: irekia eta presentziala.
   Lekua: Ignacio Aldecoa Kultur Etxea. Arabako Foru Liburutegia. Gasteiz
  Ordutegia: 18.00 – 20:00.
  Eguna: azaroak 3
  Hezitzailea: Mariñe Soto

Edukia:

– Zer da dislexia?

– Sintomak eta detekzio goiztiarra.

– Alarma-seinaleak.

– Jardunbide egokiak eta egokitzapen metodologikoak eskola-porrota prebenitzeko.

– Familientzako jarraibideak, etxeko laguntza

– Tratamendu zientifikoak eta berme zientifikorik ez dutenak

INFORMAZIO GEHIAGO

CHARLA SOBRE LA DISLEXIA

Formación: Abierta y Presencial.
Lugar: Casa Cultura Ignacio Aldecoa. Biblioteca Foral de Araba. Gasteiz

Horario:18.00 – 20:00 h.
Día: 3 de noviembre
Formadora: Mariñe Soto

Contenido:

 • ¿Qué es dislexia?
 • Síntomas y detección precoz.
 • Señales de alarma. 
 • Buenas prácticas y adaptaciones metodológicas para la prevención del fracaso escolar. 
 • Pautas para familias, acompañamiento en casa. 
 • Tratamientos con aval y sin aval científico

MÁS INFORMACIÓN

PRESTAKUNTZA -FORMACIÓN

Posted on

Antolatzailea: Dislexia Euskadi Elkartea.
  Dislexia eta irakurketaren irakaskuntza II: ikasgelan arrakasta izateko estrategiak.

 Eguna: urriak 30 Ordutegia: 10:00-13:00| 15:00-18:00
Hizkuntza: gaztelania
Izena emateko epea: urriak 28. 
Transferentzia bidezko ordainketa: 30 €. Aforo mugatua.
Helbidea: Bratislava Hiribidea, 2, 01003 Gasteiz, Araba
  
 
Irakurketa oso jarduera konplexua da, eta ahozko hizkuntzarekin lotuta dago. Hizkuntzaren deskodetzea eta ulermen orokorra eskatzen du, eta haren «garrantzia» aldatu egiten da ikastaroaren/adinaren arabera.   Irakurtzeko gaitasuna eskuratzeko, jarraibide bat behar da.Zailtasunik gabeko haurrek metodo espezifikorik gabe ikasten dute hizkuntza idatzia.Haurren % 10ek ez dute irakurtzen ikasten.   Ikastaro honek aukera ematen die hezkuntzako, pedagogiako eta psikologiako profesionalei, etorkizuneko hezkuntzako eta osasuneko profesionalei, Haur Hezkuntzatik Lehen Hezkuntzako 2. ziklora arte arriskuan dauden haurrak identifikatzeko eta haien irakurtzeko zailtasunetan esku hartzeko, ikasgelan arrakasta izateko estrategiekin.

Irakaslea: Asier Uliarte Quintanilla. Pedagogian eta Logopedan lizentziatua. Irakurtzen, idazten, ulertzen, arreta izaten, kalkuluak egiten eta prozesu memoristikoak ikasteko zailtasunak dituzten haurren diagnostiko eta arretako espezialista  izan da azken 20 urteetan,  eta Dislexia Euskadi Elkarteko Orientazio eta Prestakuntza Taldearen laguntzailea, guar egun.
Edukiak:   Irakurtzen ikasteko metodoa eta praktika Trebetasun fonologikoak: printzipioak eta jarduerak.
Zehaztasuna hobetzeko estrategia espezifikoak
Arintasunaren eta ulermenaren arteko interdependentzia Irakurketa-programen inplikazioak: Irakurketa errepikatua
Txandaka irakurtzea
Irakurketa binakakoa
Irakurketa estentsiboa Prozedurak eta motibazioa: etenaldia, pista eta haztapena (saria).   Tailerreko materialekin eta baliabideekin batera, parte hartzeko ziurtagiria posta elektronikoz bidaliko da.
Matrikulatutako pertsona guztiek   konpromisoa hartzen dute instalazioak erabiltzeko aurreikusitako Covid-19 Protokoloko jarraibideak eta gomendioak betetzeko.   
  Izena emateko sarbidea 
Organiza: Dislexia Euskadi Elkartea.   

Dislexia y la enseñanza de la lectura II: estrategias para el éxito en el aula.      
Día: 30 de Octubre
Horario: 10:00-13:00|15:00-18:00
 Idioma: Castellano
Plazo de inscripción: 28 de Octubre
 Abono por transferencia: 30€. Aforo Limitado.    Dirección: Avenida Bratislava 2, 01003 Vitoria-Gasteiz, (Alava).  
La lectura es una actividad muy compleja que guarda relación con el lenguaje oral. Implica una descodificación y una comprensión general del lenguaje, que varía su “importancia” dependiendo del curso/edad.   Para adquirir la habilidad lectora se requiere una instrucción.Los niños y niñas sin dificultades aprenden el lenguaje escrito sin un método específico.10% de niños y niñas fracasan en el aprendizaje de la lectura.
Este curso ofrece a los profesionales de la educación, la pedagogía y la psicología, a futuros profesionales del campo de la educación y la sanidad, la oportunidad de identificar a niños y niñas en riesgo desde la Etapa Infantil hasta 2º Ciclo de Primaria e intervenir sobre sus dificultades lectoras con estrategias de éxito en el aula.

Formador: Asier Uliarte Quintanilla. Licenciado en Pedagogía y Logopeda.Especialista en diagnóstico y atención de niños y niñas con Dificultades de aprendizaje del ámbito lector, escritor, comprensión, atención, cálculo, procesos memorísticos en los últimos 20 años y colaborador del Equipo de Orientación y Formación de Dislexia Euskadi Elkartea.

Contenidos:   Método y Práctica en el aprendizaje de la lectura Habilidades fonológicas: Principios y Actividades.
Estrategias específicas para mejorar la precisión
La Interdependencia entre fluidez y comprensión Implicaciones de los diferentes Programas de Lectura: Lectura repetida
Lectura por turnos
Lectura pareada
Lectura extensiva Procedimientos y Motivación: Pausa, pista y ponderación (premio).
Envío por email del Certificado de participación junto a materiales y recursos del taller.

Todas las personas matriculadas se comprometen a seguir las pautas y recomendaciones del Protocolo Covid-19 previsto para el uso de las instalaciones.  
  Acceso a Inscripción
 

EKITALDIA / ACTO

Posted on

Dislexiaz Kontzientziatzeko Europako Eguna ospatzeko ekitaldia

Eguna: 2021eko urriak 9
Tokia: telematikoa: https://meet.google.com/xha-nbsp-yyx
Ordua: 11:00 h
 

Programa:

 1. Bekak: Josefina Pedrós. Psikologo sanitarioa eta logopeda. ACD elkarteko zuzendaritza-batzordeko partaidea.
 2.  Ingelesa eta eskola: Ma Àngels Gallisà Soms. ACD elkarteko zuzendaritza-batzordeko partaidea.
 3. Oinarrizko gaitasunak: Lali Latorre Mas. ACD elkarteko zuzendaritza-batzordeko partaidea.
 4. Cangur programa: Lídia Arroyo Navajas. Psikopedagogoa y Logopeda. ACD elkarteko zuzendaritza-batzordeko partaidea.
 5. Datozen hezkuntza-arauak : Luis Darriba Fernández. Irakaslea. ACD  elkarteko lehendakaria
 6. Hitz egiteko txanda irekia.
 7. Amaiera.

Informazio gehiago: : https://acd.cat/

Acto para el Día Europeo de la Concienciación de la Dislexia

Día 9 de octubre de 2021
Lugar: telemático: https://meet.google.com/xha-nbsp-yyx
Hora: 11:00h

 
Programa:

 1. Las becas: Josefina Pedrós. Psicóloga sanitaria y logopeda. Componente de la Junta Directiva de l’ACD.
 2.  El inglés en la escuela: Ma Àngels Gallisà Soms. Componente de la Junta Directiva de l’ACD.
 3. Competencias básicas: Lali Latorre Mas. Componente de la Junta Directiva de l’ACD.
 4. Programa Cangur: Lídia Arroyo Navajas. Psicopedagoga y Logopeda. Componente de la Junta de l’ACD.
 5. Las normas educativas que vienen: Luis Darriba Fernández. Maestro. Presidente de l’ACD.
 6. Turno abierto de palabra.
 7. Conclusión.

Mas información: https://acd.cat/

BIDEOA – VIDEO

Posted on Actualizado enn

DISFAMen prestakuntza saio interesgarri bat. Ikusi hemen:

Una interesante sesión de preparación de DISFAM. Mira aquí:

 https://youtu.be/ggmGBJYw__Q

ELKARRETARATZEA – QUEDADA

Posted on

Zatoz urriaren 8an Gurutzetako Ospitalera, egun hori turkesa kolorez argitzera!

Urriaren 8an, Dislexiaren Nazioarteko Eguna dela eta, eraikin enblematiko batzuk turkesaz argituko dira. Besteak beste, Gurutzeta-Barakaldo Ospitalea.

Dislexia Euskadi Elkarteak nazioartean egiten den «Unidos por la Dislexia» kanpainarekin bat egiten du.

Horretarako, ospitalera hurbilduko gara 20:00etan eta argazki bat aterako dugu eraikina argiztatzen denean.

 Anima zaitez parte hartzera!!

 Hurbildu zure familiarekin eta lagunekin edo bidali mezu elektroniko bat info@dislexiaeuskadi.com helbidera, denon artean ikusgarritasuna eman diezaiogun gure kolektiboari!

Acércate el 8 de Octubre al Hospital de Cruces para iluminar de turquesa ese día!

El día 8 de Octubre, con motivo del Dia Internacional de la Dislexia,se iluminarán del color turquesa algunos edificios emblemáticos. Entre ellos, el Hospital de Cruces-Barakaldo.

Desde Dislexia Euskadi Elkartea, nos sumamos a la campaña :»Unidos por la Dislexia·» que se realiza a nivel internacional. Para ello, nos acercaremos hasta el Hospital a las 20:00h y nos sacaremos una fotografía cuando se ilumine el edificio.

 ¡¡ Anímate a participar!! 

Acércate con tu familia y amigos o  mándanos un correo electrónico a info@dislexiaeuskadi.com  para entre todos y todas, demos visibilidad a nuestro colectivo!