Mes: abril 2022

PRESTAKUNTZA-SAIOA / SESIÓN DE FORMACIÓN

Posted on

Dislexiari buruz jakin behar duzun guztia. Nori galdetu ez dakizun hori.

Antolatzailea: Asociación Dislexia Euskadi Elkartea. DISLEBI

Komuniktzaileak:

 • Isabel Molina Zelaia : lehendakaria
 • Jule Abad Aspiazu: zuzendaria

Edukiak:

 • Zer da dislexia? Seinale orokorrak eta espezifikoak.
 • Esku-hartze motak: eskola-eremua, kabinete pribatua.
 • Ebaluazio psikopedagogikoaren eta diagnostiko klinikoaren arteko aldeak
 • Eskolako ebaluazioa edo diagnostikoa izan ondoren, zer egin behar dut?
 • Familiaren zeregina: nola lagundu dezakegun eta zenbat eska dezakegun
 • Eskolako, osasuneko eta gizarte-zerbitzuetako profesionalen zeregina

Data: 2022ko maiatzaren 28a

Ordutegia: 10:30 – 13:30

Helbidea: BBK-  Bolunta eraikineko areto nagusia (Zabalbide kalea 1- Bilbao)

Prezioa:

 • Orokorra: 15€
 • Dislexia Euskadi Elkarteko bazkideak. Sarrera doan.
 • Euskadiko Logopeden Elkargoko bazkideak:10 €

Izen-ematea:

 • Sakatu hemen
 • QR kodea eskaneatu
 • e-mail:info@dislexiaeuskadi.com

Todo lo que necesitas saber sobre dislexia y no sabes a quien preguntar

Organiza: Asociación Dislexia Euskadi Elkartea. DISLEBI

Comunicadoras:
– Isabel Molina Zelaia : presidenta
– Jule Abad Aspiazu: directora

Contenidos:

 • Que es la dislexia. Señales generales y específicas
 • Tipos de intervención: ámbito escolar, gabinete privado
 • Diferencias entre evaluación psicopedagógica y diagnóstico clínico
 • Una vez tengo la evaluación escolar o el diagnóstico, ¿qué debo hacer?
 • El papel de la familia: Cómo podemos ayudar y cuánto podemos exigir
 • Papel de los profesionales escolares, de la salud y de los servicios sociales

Fecha: 28 de mayo de 2022
Horario: de 10:30 h a 13:30 h
Dirección: Salón de actos del edificio BBK- Bolunta (C/Zabalbide Nº 1- Bilbao)

Importe:

 • General: 15€
 • Asociados de Dislexia Euskadi Elkartea. Entrada Libre.
 • Profesionales Colegiados en el Colegio de logopedas del País Vasco:10

Inscripción:

 • Haz click: aquí
 • Escanea el código QR
 • e-mail:info@dislexiaeuskadi.com

KATALUNIAKO DISLEXIARI BURUZKO 13. JARDUNALDIA/ 13ª JORNADA SOBRE LA DISLEXIA EN CATALUÑA

Posted on

Kataluniako Dislexia Elkartea

Horri dagokionez, Kataluniako Dislexia Elkarteak (ACD) ikasteko nahasmenduak goiz detektatzeko metodologia bat eskatzen du. Neus Buisán zuzendariak azaldu duenez, azterlan honetan argi geratu da ikaskuntzaren desordena espezifikoen prebalentzia (dislexia barne hartzen duen kategoria) % 10ekoa dela, baina Hezkuntza Sistemaren Ebaluazioko Goi Kontseilutik jaso dugun informazioa, 2020-21 ikasturteko oinarrizko gaitasunen probetan ikasteko zailtasunak dituzten ikasleei buruzkoa, % 3,4koa da Lehen Hezkuntzako 6. mailan, eta % 2,9koa DBHko 4. mailan, eta, beraz, argi dago Kataluniako eskoletan zailtasunak dituzten ikasleen detekzioa eta baheketa ez dela eraginkorra

ACDk bere 30. urteurrena ospatuko du ostiral honetan, apirilaren 22an, baina ospakizuna maiatzaren 7an izango da, dislexiari buruzko jardunaldi berri batean.

Jardunaldi honek, Buisanek dioenez, egungo egoerari buruz hausnartzen jarraitzeko balio behar du; izan ere, dislexia eta ikasteko gainerako nahasmendu espezifikoak dira arrazoia haur askok eskola-gaitasunak ez lortzeko, naiz eta eskubidea izan ikaskideek bezala eskuratzeko, eta horrek ondorio garrantzitsuak izan ditzake haien garapen emozional eta sozialean.

Jardunaldian beste espezialista batzuk ere izango dira, hala nola Anna Gatell, Kataluniako Pediatria Elkarteko presidentea; Anna Sans, dislexian aditua den neuropediatra; eta Sergi Grau, NeurekaLABen sortzailea (diskalkulia detektatzeko eta esku hartzeko sistema digitala). Horiek guztiek, Buisanek azaldu duenez, duela urte batzuk ACDrekin kolaboratu dute dislexia eta diskalkulia detektatzeko sistemetan, baita oinarri zientifikorik gabeko tratamenduen aurkako borrokan ere.

ACDko zuzendariaren ustez, «Beharrezkoa da hezkuntza-administrazioek ingurune egokia sortzea, eskola, irakasle eta irakasle guztiek ikasle guztiei modu egokian lagundu ahal izateko beharrezko prestakuntza eta baldintzak izan ditzaten, eskola inklusiboari buruzko 150/2017 Dekretuan ezarritako irizpideei jarraituz, eta ikasle dislexikoen kasuan, baita uztailaren 10eko ENS/1544/2013 Ebazpenean ere, ikasleentzako hezkuntza-nahasmenduei buruzkoan. – Ikasle dislexikoentzat, errendimendua euskarriaren kalitatearen araberakoa da, eta laguntzaren kalitatea hezitzaileak dislexiari aurre egiteko prest egotearen araberakoa. Gaineratu du: “Irakasleen esperientziaren garapena funtsezkoa da ikasle dislexiko bakoitzarentzat banakako hezkuntza-planak eskaintzeko”.

Buisánek gogorarazi du, halaber, Síndic de Greugesek (Herriaren Defendatzailea) 2018ko azaroan ebatzi zuela dislexiaren diagnosia eta tratamendua eremu pribatutik egiten dela askotan, baliabide ekonomiko nahikoak dituzten eta profesional espezialisten euskarri hori eskuratzeko gaitasuna duten familien kasuan. Errealitate horrek, dioenez, urratu egiten ditu ekitatearen eta aukera-berdintasunaren printzipioak, are gehiago kontuan hartzen badugu ikaskuntza-nahasmendu espezifikoak dituzten ikasleek ezin dituztela MEC bekak eskuratu, eta, ulertezina da beka horietatik kanpo egotea. Egoera horrek babesik gabe uzten ditu diagnostiko eta tratamendu pribatuetara iristeko behar diren baliabide ekonomikoak ez dituzten familietako haurrak; horren ondorioz, ahulagoak diren haurrak ahulago bihurtzen dira.

Asociación Catalana de Dislexia
Al respecto, la Asociación Catalana de Dislexia (ACD) pide una metodología de detección temprana de los trastornos de aprendizaje. Según explica su directora, Neus Buisán, en este estudio queda claro que la prevalencia de los desórdenes específicos del aprendizaje (categoría que incluye la dislexia) es del 10%, “pero la información que hemos recibido del Consejo superior de Evaluación del Sistema Educativo referente al alumnado con dificultades de aprendizaje en las pruebas de competencias básicas del curso 2020-21 es de un 3,4% en 6º de primaria y un 2,9% en 4º de ESO, y por tanto es evidente que la detección y cribado de los alumnos con dificultades en las escuelas de Cataluña está lejos de ser eficaz”.

La ACD celebra este viernes 22 de abril su 30 aniversario, si bien la celebración tendrá lugar el 7 de mayo, en una nueva jornada sobre dislexia en Cataluña (¡la 13ª!) en la que participarán, entre otros, los doctores Bosch y Casas. Esta jornada, comenta Buisan, “debe servir para seguir reflexionando sobre la situación actual, ya que la dislexia y los demás trastornos específicos de aprendizaje son la causa de que muchos niños y niñas no logren, al igual que sus compañeros, las competencias escolares que se les pide y a las que tienen derecho, lo que puede tener importantes consecuencias en su desarrollo emocional y social”.

En la jornada también participarán otros especialistas como Anna Gatell, presidenta de la Sociedad Catalana de Pediatría; Anna Sans, neuropediatra especialista en dislexia; y Sergi Grau, confundador de NeurekaLAB, un sistema digital para la detección e intervención de la discalculia. Todos ellos, explica Buisán, hace años colaboran con la ACD en sistemas de detección de la dislexia y la discalculia, así como en la lucha contra los tratamientos sin base científica.

Para la directora de la ACD, «es necesario que las administraciones educativas creen el entorno favorable para que en todas las escuelas, maestros y profesores tengan la formación y las condiciones necesarias para poder acompañar de manera adecuada a todo el alumnado», siguiendo los criterios establecidos en el decreto 150/2017, de escuela inclusiva, y en el caso de los alumnos disléxicos también la resolución ENS/1544/2013, de 10 de julio, de la atención educativa al alumnado con trastornos del aprendizaje . “Para los alumnos disléxicos, el rendimiento depende de la calidad del soporte, y la calidad del apoyo depende de que los educadores estén preparados para hacer frente a la dislexia. El desarrollo de la experiencia de los maestros es esencial para ofrecer planes de educación individuales para cada alumno disléxico”, añade.

Buisán también recuerda que el Síndic de Greuges (Defensor del pueblo) resolvió en noviembre de 2018 que “la diagnosis y el tratamiento de la dislexia se hace muchas veces desde el ámbito privado en el caso de las familias que disponen de medios económicos suficientes y que tienen la capacidad de poder acceder a este soporte de profesionales especialistas”. Esta realidad, afirma, “vulnera los principios de equidad e igualdad de oportunidades, más aún si tenemos en cuenta que los alumnos afectados por trastornos específicos de aprendizaje no pueden acceder a las becas MEC, de las que, de forma incomprensible, están excluidos. Esta situación deja sin la menor protección a los niños y niñas de familias que no disponen de los recursos económicos necesarios para acceder a diagnósticos y tratamientos privados, la consecuencia es hacer más vulnerables a los niños vulnerables”.

ARTIKULU INTERESGARRIA/ARTICULO INTERESANTE

Posted on

«El sistema educativo no detecta ni la mitad de los niños con trastornos de aprendizaje»

Víctor Saura
 20/04/2022 Abajo en castellano

Kataluniako ikertzaileek egindako eta ‘Psychological Medicine’ aldizkari zientifikoan argitaratutako ikerketa baten arabera, egiaztatzen da distantzia estatistikoa dagoela sistemak neurogarapenaren nahasmenduak dituzten ikasleen eta diagnostikatuta daudenen artean. Infradetekzioak emakumeei eta baliabide gutxiko edo prestakuntza gutxiko familietatik datozenei eragiten die bereziki.

Kataluniako 28 ikastetxetako 5 eta 17 urte bitarteko 7.180 ikasleko lagin batean, zazpi eskualdetan banatuta, 1.249 ikasle ( % 18,3) identifikatu ziren gutxienez neurogarapenaren nahasmendu baten irizpideak izaten zituztenak, eta honelakoak  ziren nahasmenduak: adimen-desgaitasuna, arreta-defizita eta hiperaktibitatea, autismoa edo ikaskuntzako desordena espezifikoak. Aldiz, ikasle horietatik 423k ( % 6,19) soilik zuten diagnostiko argia proba egin aurretik, eta horrek erakutsiko luke hezkuntza-sistemak oraindik lan handia duela egiteko detekzioaren arloan; izan ere, laginaren arabera, nahasmenduak zituzten ikasleen % 66 ez zeuden diagnostikatuta.

Datu horiek Miquel Casas eta Rosa Bosch doktoreak buru dituzten Vall d ‘Hebron eta Sant Joan de Déu ospitaleetako psikiatra eta psikologo talde batek egindako ikerketa batetik ateratzen dira. Ikerketa horren laburpena Psychological Medicine aldizkari zientifikoan argitaratu berri da, Neurodevelopmental disorders among Spanish shichool-age children. Azterlanean, taldeak lagina bahetzeko eman zituen urrats guztiak azaltzen dira, familiek eta irakasleek emandako informaziotik abiatuta, bai eta ikasleek berek egindako testetatik ere, eta, azkenik, nahasmenduren bat izan zezaketela pentsatu zen bi mila ikasle baino gehiagori egindako elkarrizketetatik abiatuta.

Azterlanak nahasmendu horietako bakoitzaren prebalentzia identifikatzen du ikasleen artean, eta, oro har, bat dator nazioarteko beste azterlan batzuetan aurkitu diren kategoria horietako bakoitzaren prebalentziekin. Eta detekzioan dagoen genero- eta gizarte-joera ere deskribatzen du. Ikertzaileen arabera, emakumeak gutxiagotan detektatzen dira, baita landa-ingurunean bizi diren ikasleak, etnia ez-zurikoak direnak, baliabide gutxiko familietatik datozenak eta hezkuntza-maila baxuko familietatik datozenak ere. Bestalde, detekzioa gehiago hurbiltzen da benetako prebalentziara ikastetxe pribatuetan publikoetan baino.

Hala eta guztiz ere, gogoan izan behar da azterlanak (oraindik abian dagoen osasun mentalari eta eskolari buruzko azterlan handiago baten parte da) 2011-2018 aldia biltzen duten datuekin lan egiten duela, eta azken urtean Hezkuntza Sailak hainbat neurri iragarri dituela detekzioa hobetzeko. Síndic de Greuges-ek Eskola Bereiztearen aurkako Itunaren bilakaerari buruz egindako azken txostenean, halaber, detekzio-metodo horiek hobetzeko beharra azpimarratzen zen.

Un estudio realizado por investigadores catalanes y publicado en la revista científica ‘Psychological Medicine’ constata la distancia estadística entre los alumnos con trastornos del neurodesarrollo detectados por el sistema y los que realmente existen. La infradetección afecta especialmente a las mujeres y los que vienen de familias con pocos recursos o poca formación.

En una muestra de 7.180 alumnos de 5 a 17 años de 28 centros educativos catalanes, repartidos por siete comarcas, un total de 1.249 alumnos (18,3%) fueron identificados como casos en los que se daban los criterios de al menos uno trastorno del neurodesarrollo, subdivididos en discapacidad intelectual, déficit de atención e hiperactividad, autismo o desórdenes específicos de aprendizaje. En cambio, sólo 423 de estos alumnos (6,19% ) tenían un diagnóstico claro antes de la prueba, lo que demostraría que el sistema educativo todavía tiene mucho trabajo por hacer en materia de detección, ya que, de acuerdo con la muestra, el 66% de los alumnos con trastornos no habían sido diagnosticados.

Estos datos salen de un estudio realizado por un equipo de psiquiatras y psicólogos de los Hospitales Vall d’Hebron y Sant Joan de Déu, liderados por los doctores Miquel Casas y Rosa Bosch, cuyo extracto se acaba de publicar en la revista científica Psychological Medicine con el título Neurodevelopmental disorders among Spanish school-age children. En el estudio se explica todos los pasos que dio el equipo para cribar la muestra, a partir de información proporcionada por familias y profesores, así como de test realizados por los propios alumnos, y finalmente de entrevistas a los más de dos mil alumnos que potencialmente se consideró que podían presentar algún trastorno.

El estudio identifica la prevalencia de cada uno de estos trastornos entre el alumnado, que a grandes rasgos coincide con las prevalencias de cada una de estas categorías que se han encontrado en otros estudios internacionales. Y también describe el sesgo de género y social que existe en la detección. De acuerdo con los investigadores, las mujeres están infradetectadas, y lo están también los alumnos en general que viven en el medio rural, quienes pertenecen a una etnia no blanca, quienes provienen de familias con pocos recursos y quienes provienen de familias con un bajo nivel educativo. Por su parte, la detección se acerca más a la prevalencia real en los centros privados que en los públicos.

Con todo, cabe recordar que el estudio (que forma parte de un estudio mayor, todavía en marcha, sobre salud mental y escuela) trabaja con datos que comprenden el período 2011-2018, y que en el último año el Departamento de Educació ha anunciado diversas medidas para mejorar la detección  de problemas de aprendizaje de los niños antes de su entrada en el sistema educativo. En el último informe del Síndic de Greuges sobre la evolución del Pacto contra la Segregación Escolar también se ponía el énfasis en la necesidad de mejorar estos métodos de detección.