Mes: julio 2022

LANKIDETZA HITZARMENA / CONVENIO DE COLABORACIÓN

Posted on Actualizado enn

UBinding Proiektua – Bartzelonako Unibertsitatea

Proyecto UBinding – Universidad de Barcelona

Ubilding Bartzelonako Unibertsitatearen ikerketa proiektu bat da (Irabazi asmorik gabeko Josep Finestres Fundazioa); haren helburua da irakurtzeko trebetasunak eskuratzeko eta hobetzeko baliabideak garatzea. Irakurtzeko zailtasunak dituzten pertsonei bideratuta dago eta bereziki haurrentzat diseinatuta.

UBinding metodologiak arreta berezia eskaintzen die ikasteko zailtasunak dituzten haurrei, batez ere irakurketaren kasuan (dislexia eta ulertzeko zailtasunak).

Antzeko beste programa batzuekiko alde nagusia da ebidentzia zientifikoa dutela haien baliabideek eta horrek bermea ematen die.  2019an beren ikerketa argitaratu zuten Elsevier aldizkari zientifikoan; Logopedia, Foniatria eta Audiologiari buruzko aldizkaria da eta esteka honetan eskura daiteke:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0214460319300531

Hiru arlo nagusitan lan egiten dute: irakaskuntzan (doktoregoa, gradua eta graduondokoa; graduondokoa irakurtzeko zailtasunak atzemateari buruzkoa da), ikerketan eta laguntzan (klinikoa, eskola eta zentroak).

UBinding es un proyecto de investigación de la Universidad de Barcelona (Fundació Josep Finestres, fundación sin ánimo de lucro), cuyo objetivo es desarrollar herramientas para la adquisición y la mejora de las habilidades lectoras. Se trata de una intervención enfocada apersonas con dificultades lectoras y especialmente diseñada para niños/as.

La metodología UBinding dedica una especial atención a los niños que tienen dificultades de aprendizaje, sobre todo en el caso de la lectura (dislexia y dificultades de comprensión).

lLa diferencia principal con otros programas similares es que cuentan con evidencia científica que les avala y en 2019 publicaron su estudio en la revista científica Elsevier, Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología (adjunto el artículo en este mail; también es accesible desde este enlace:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0214460319300531).

Trabajan en tres áreas principales: Área de Docencia (doctorado, grado y postgrado –el postgrado es en detección de dificultades de lectura-), Área de Investigación y Área de Asistencia (clínica, escuela y centros).

INFORMAZIO GEHIAGO / MÁS INFORMACIÓN