Últimas Actualizaciones del Evento

Hezkuntza premia bereziak/Necesidades educativas especiales

Posted on Actualizado enn

Guillem, institutu publiko batean desgaitasun bat duen ikasle abandonatua.

Ikastaroa hasi eta zazpi hilabetera, hizkuntza-nahasmendua duen nerabeak ia ezin du ikasi, matrikulatuta dagoen Bartzelonako ikastetxeak ez baitu egokitzapenik egiten.

Informazio gehiago hemen: elpais.com

Guillem, el alumno con discapacidad abandonado en un instituto público.

Siete meses después de iniciado el curso, el adolescente, con un trastorno del lenguaje, apenas puede aprender porque el centro de Barcelona en el que está matriculado no hace ninguna adaptación.

Más información aquí: elpais.com

Informazioa / Información

Posted on Actualizado enn

Ikasleek DISKALKULIA izateko arriskua 15 minutuan detektatzea, klik eginda.

Detectar el riesgo de DISCALCULIA en escolares a golpe de click en tan sólo 15 minutos.

Tresna hau Malagako eta Valladolideko Unibertsitateko ikertzaileek garatu dute, Smartick enpresarekin batera. Lehen hezkuntzako lehen mailatik laugarren mailara bitarteko haurrei zuzenduta dago, eta Espainiako hainbat eremutako 800 ikaslek baino gehiagok baliozkotu dute. Proba tableta batekin egiten da, eta 15 minutu inguruko iraupena dauka. Denbora horretan ikasketa matematikoaren hiru arlo nagusiekin lotutako ariketak planteatzen dira: kantitatea ezagutzea eta alderatzea, zenbaki arabiarrak, eta zenbakikuntza eta aritmetika.

Diskalkulia matematikaren ikaskuntzan gertatzen den nahasmendu bat da, besteak beste, zenbakizko zentzuaz jabetzeko eta kalkulua egiteko zailtasuna du ezaugarri, eta biztanleriaren % 5etik % 7ra bitartean eragiten du, Espainian 3 milioi pertsona inguru.

Informazio gehiago hemen.

Esta herramienta, desarrollada por investigadores de la Universidad de Málaga y de Valladolid, junto con la empresa Smartick, se dirige a niños de primero a cuarto de primaria y ya ha sido validada por más de 800 alumnos de diferentes zonas de España. Se trata de una prueba, que se realiza desde una Tablet, con una duración aproximada de 15 minutos, en los que se plantean ejercicios relacionados con las tres áreas principales del aprendizaje matemático: comparación y reconocimiento de cantidad, números arábigos y numeración y aritmética.

La discalculia es un trastorno en el aprendizaje de las matemáticas que se caracteriza, entre otras cosas, por la dificultad en la adquisición del sentido numérico y el cálculo, y que afecta alrededor del 5 al 7 por ciento de la población, cerca de 3 millones de personas en España.

Más información aquí.

Baliabide interesgarriak Recursos interesantes

Posted on

1.NeurekaLAB

Ikasteko zailtasunen detekzio goiztiarra eta zailtasun matematikoak berreztea.

Bartzelonako Unibertsitateak eta Vic-eko Unibertsitateak garatua.
Hasierako sustapena, alta ematean. Familiek doaneko 15 egun izango dituzte aplikazioa erabiltzeko (alta- edo iraunkortasun-kosturik gabe).

Detección precoz de las dificultades de aprendizaje y reeducación de las dificultades matemáticas.

Desarrollado por la Universidad de Barcelona y la Universidad de Vic . Promoción inicial al darse de alta. Cómo Familias dispondrá de 15 días gratuitos para utilizar la aplicación (sin coste de alta ni permanencia).

2. Booktrailer eta Booktuber

LIJ 2.0 tresna gisa irakurtzeko ohitura garatzeko
Investigaciones sobre Lectura, 7. lib., 55-72, 2017. Asociación Española de Comprensión Lectora.

Como herramientas LIJ 2.0 para el desarrollo del hábito lector
Investigaciones sobre Lectura, vol. 7, pp. 55-72, 2017. Asociación Española de Comprensión Lectora.

3. GALEXIA

Irakurtzeko erraztasuna hobetzeko jolas hezitzailea.
Irakasleek eta dislexiako adituek bermatutako aplikazioa da.

Juego educativo para mejorar la fluidez lectora. Es una aplicación avalada por profesorado y expertos en Dislexia.

ZUBI ZAHARRA IKASTOLA: FAMILIENTZAKO PRESTAKUNTZA / FORMACIÓN PARALAS FAMILIAS

Posted on Actualizado enn

DATA: maiatzak 21, 17:00-19:00

HIZLARIA: Mariñe Soto (pedagogoa)

ANTOLATZAILEA: Dislexia Euskadi elkartea

Edukia:
1. Nola aberasten gaituen irakurtzeak. (Irakurketaren garrantzia).
2. Irakurtzera bultzatzen gaituzten baliabideak eta nola irakurri gure txikiekin. 3. Nola laguntzen duen arrakasta akademikoan.
4. Zer eragin du irakurketaren porrotak haurrengan?
     – Praktika ez-gomendagarriak.
     – Ikasteko zaletasuna eta eskola errendimendu sustatzeko praktikak.
5. Neska-mutilen aniztasuna ikasgeletan.

FECHA: 21 de mayo de 17:00 a 19:00h

PONENTEMariñe Soto, (pedagoga)

ORGANIZA: asociación Dislexia Euskadi

CONTENIDO:

1. Cómo nos enriquece leer. (La importancia de la Lectura).
2. Recursos qué nos motivan a leer y cómo
leer con nuestros menores
3. Cómo contribuye al éxito académico
4. ¿Cómo afecta el fracaso de la lectura en los niños y niñas?
              -Prácticas desaconsejadas
              -Prácticas para estimular el gusto por el estudio y el rendimineto académico.

5. La diversidad de niños y niñas en las aulas.

DOHANIKO IKASTAROA | DISFAM | CURSO GRATUITO

Imagen Posted on Actualizado enn

“FORMANDO PARTE DE LA SOLUCIÓN”

Oso garrantzitsua da dislexiaren sintomak ezagutzea, ikaskuntzaren nahasmendu hau goiz detektatzeko; izan ere,  munduko biztanleriaren % 10i eragiten dio. Animatu eta parte hartu DISFAMek antolatutako ikastaro interesgarri honetan.

Es muy importante conocer la sintomatología de la dislexia para detectar precozmente este trastorno de aprendizaje que afecta a un 10% de la población mundial. Anímate a participar en este interesante curso organizado por DISFAM.

Bideokonferentzia/Videoconferencia

Izen-ematea/Inscripción: https://disfam.org/registro

Logopeden Elkargoaren atxikimendua / Adhesión del Colegio de logopedas

Posted on

Euskadiko Logopeden Elkargoko Zuzendaritza Batzordeak bat egin du Dislexia Euskadi elkartearen eskaerarekin, lan-eskaintza publikoetan azterketak egiterakoan oposiziogile dislexikoak kontuan har ditzaten. Eskaera horren aldeko botoa ematera animatzen ditu bere bazkide guztiak. Hemen.

La Junta Directiva del Colegio de logopedas de Euskadi se une a la petición de la asociación Dislexia Euskadi acerca de tener en cuenta a los opositores disléxicos a la hora de realizar los exámenes en las Ofertas de Empleo Público. Os animamos a prestar apoyo a esta demanda. Aquí.

Colegio de Logopedas del País Vasco

ONLINE IKASTAROA – CURSO ON LINE

Posted on

Dislexia: Ebaluazioa eta hezkuntzako esku-hartzea

Irakaslea: Juan Cruz Ripoll

Datak: apirilak 17 eta 18

Informazio gehiago / Mas informazión:

https://amalerasociacion.wordpress.com/2021/03/17/nuevo-curso-dislexia-evaluacion-e-intervencion-educativa/

Bazkideen prestakuntza / Preparación de las personas socias

Posted on Actualizado enn

Dislexia eta beste IBZ dituzten adingabeen familien taldearen 6. Edizioa: Gure seme-alabei lagundu zailtasunekin ikasten

6. edición del grupo de familias de menores que tienen dislexia y otras DEAs: Ayudar a nuestros hijos e hijas a aprender teniendo dificultades.

Lekua/Lugar: Ronda Kalea, 5 Bilbo, Alde Zaharra. Bolunta eraikina/edificio(1. gela). Bulego nagusia/oficina principal.

Data/Día: 2021eko martxoaren 12a /12 de marzo de 2021. 

Iraupena/duración: 17:30- 19:30

Dinamizatzailea/dinamizadora: Mariñe Soto Santa María.Pedagogoa.

Gehienezko edukiera/Aforo: 10 pertsona.

 Oharra/aviso: Norbaitek parte hartzeko garraio arazoak baditu, izena eman eta linean parte hartu dezake /Si alguien tuviera problemas de transporte puede inscribirse y participar online.

Beka eta arreta gehiago dislexiari eta beste IBZei / Más becas y atención a la Dislexia y otras DEA

Cita Posted on Actualizado enn

 Dislexiaren Espainiako Federazioak (FEDIS) DiversiAE plataformarekin batera, Espainiako Gobernuko Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioko arduradunei eskatu zien Hezkuntza Laguntzaren Premia Espezifikoak dituzten guztiak beka deialdiaren onuradun izatea, nahiz eta % 33ko desgaitasuna ez eduki.

Kolektibo osoak bat egin du, eta aho batez, konponbide bat eskatu du bekak hezkuntza-premia bereziak dituzten kolektibo guztiengana berdin irits daitezen, FEDIS eta DiversiAE entitateek defendatzen dituzten kausak alde batera utzi gabe.

Eskaeraren jasotzaileak:
Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa. Espainiako Gobernua.
Kongresuko talde parlamentari popularra.
Talde parlamentario sozialista.
Ciudadanos talde parlamentarioa.
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea konfederazioaren talde parlamentarioa

SINATU

La Federación Española de Dislexia (FEDIS) junto a la Plataforma DiversiAE, solicitó a los responsables del Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España, que todo el colectivo con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, sea beneficiario de la convocatoria de Becas sin necesidad del requisito administrativo del 33% de discapacidad.

Todo el colectivo se unió en bloque y por unanimidad, para solicitar una solución para que las becas lleguen a todo el colectivo NEAE por igual, sin exclusión de ninguna de las causas representadas en la FEDIS y DiversiAE.

Destinatarios de la petición

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Gobierno de España

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

 Grupo Parlamentario Socialista 

 Grupo Parlamentario Ciudadanos

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

FIRMAR

Arrazoizko doikuntzak / Ajustes razonables

Posted on Actualizado enn

Arrazoizko doikuntzak Euskal Administrazio publikoaren LEPetan

Dislexia Euskadi Elkarteak, Irekiaren bidez (gardentasunaren, parte-hartzearen eta lankidetzaren aldeko gobernantza ona praktikatzeko tresna), honako eskaera hau argitaratu du: 

Arrazoizko doikuntzak Euskal Administrazio Publikoaren LEPetan.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak eta beste sail eta toki-administrazio batzuek laster eskainiko dute 2020-21 ekitaldirako Lan EskaintzaPublikoa. Orain arte ez dute aurreikusi, ez oinarri orokorretan ez espezifikoetan, egokitzapenik egitea dislexia eta Irakurketa, idazketa eta kalkuluko ikaskuntzaren nahasmendu espezifikoak dituzten pertsonentzako oposizio-azterketetan.

Neurogarapenean dislexia izateak ez du lan bat egiteko gaitasuna arriskuan jartzen, baina desabantaila eta aukera-desberdintasun nabarmenean jartzen ditu dibertsitate funtzional hori duten pertsonak, hautaketa-prozesura aurkeztea erabakitzen duten beste hautagaiekin alderatuta.

Dibertsitate funtzional hori duten biztanleen% 5-8rentzat oinarrietan arrazoizko egokitzapenak egiteko aurreikuspenik ez egoteak baldintzatu egiten du pertsona guztiek parte-hartze sozial osoa izateko eta ondasun nahiz zerbitzuak eskuratzeko duten eskubidea, Europar Batasuneko estatu kide guztiek beren administrazio publikoen bidez ezarritakoa. 

Gehiago irakurri 

Zure laguntza eskatzen dizugu: erregistratu eta ekimen honen alde bozkatu.

Gure kolektiboarentzat oso lagungarria izango da zure ustez interesa izan dezaketen pertsona guztien artean zabaltzea. Mila esker. 

La Asociación dislexia Euskadi, a través de Irekia, herramienta para la práctica de la buena gobernanza a favor de la transparencia, la participación y la cooperación, ha publicado la siguiente solicitud:

Ajustes razonables en las OPE de la Administración Pública Vasca.

El Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud y otros departamentos y administraciones locales ofrecerán próximamente la Oferta Pública de Empleo para el ejercicio 2020-21. Hasta ahora no han previsto, ni en las bases generales ni en las específicas, adaptaciones en los exámenes de oposición para personas con dislexia y trastornos específicos del aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo.

La existencia de un trastorno como la dislexia en el neurodesarrollo no compromete la capacidad para realizar un trabajo, pero coloca en una evidente desventaja y en una notable desigualdad de oportunidades a las personas con esta diversidad funcional en comparación con otros candidatos que deciden presentarse al proceso de selección.

La falta de previsión de ajustes razonables en las bases para el5-8% de la población con esta diversidad funcional condiciona el derecho de todas las personas a la plena participación social y al acceso a los bienes y servicios, establecido por todos los Estados miembros de la Unión Europea a través de sus administraciones públicas.  

Leer más 

Pedimos tu colaboración, registrándote y votando a favor de esta iniciativa.

Toda la difusión que hagas entre las personas que consideres pueden estar interesadas, representará un gran apoyo para nuestro colectivo. Muchas gracias.